יאיר גבאי יו"ר פורום ירושליפ רבתי
יאיר גבאי יו"ר פורום ירושליפ רבתי צילום: נתנאל כהן - באדיבות המצולם

שאלה מפורסמת היא מדוע אומרים הלל שלם בברכה בימי חנוכה. כיצד ניתן לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה הרי זה איננו חג המוזכר בתורה.

הרמב"ם בהלכות חנוכה עסק בשאלה זו וסתם את דבריו בכלל הלכתי ש"כל ודאי מדבריהם מברכים עליו". כלומר כל דין שקבעו חז"ל שאיננו נובע מתוך ספק הרי צריך לברך עליו. אבל הרמב"ם עצמו הרגיש שדבריו קשים שכן איך מברכים ביום טוב שני שהוא כולו מספק ולכן תירץ את דבריו שחז"ל תיקנו לברך על יום טוב שני כדי שלא יזלזלו בו.

אבל קשה לקבל שחז"ל תיקנו ברכה מיותרת רק כדי למנוע ממאן דהו שאולי יזלזל ביום טוב שני. בכל מקרה ההסבר הזה של הרמב"ם לא מבהיר מדוע יש לומר הלל שלם ששמור לאירועים החגיגיים ביותר בלוח השנה היהודי כמו פסח שבועות וסוכות.

הרמב"ם בהלכות חנוכה כותב בפרק ג' "בבית שני כשמלכו יון גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות. וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנים עד החורבן השני".

הרמב"ם ידע היטב ששושלת החשמונאים הסתיימה במותו של אנטיגנוס השני בשנת 37 לפני הספירה כלומר למעלה ממאה שנים לפני החורבן. המקור לדברי הרמב"ם הוא בגמרא במסכת עבודה זרה (ט.) שם מפורט סדר הזמנים ולפיו מלכות בית חשמונאי היתה מאה ושלש שנים ומלכות בית הורדוס גם היא מאה ושלש שנים. למרות זאת הרמב"ם מדגיש שנס חנוכה הוא חזרת המלכות לישראל במשך יותר ממאתיים שנה עד חורבן המקדש כלומר במשך כל שושלת הורדוס ועד למותו של אגריפס השני בשנת 90 לספירה.

שלטון בית הורדוס וכל צאצאיו התאפיין בעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. העבירות החמורות ביותר ביהדות היו לחם חוקו של הורדוס ושושלתו. הורדוס רצח את אחרוני צאצאי החשמונאים טבח בחכמי הסנהדרין והשקיע בטיפוח ערכי ההלניזם היווני וההתייוונות כאשר בנה מרחצאות רומיים, היפודרום למשחקים ולמרוצי סוסים, והנפיק מטבעות ביוונית.

יתירה מכך הורדוס היה בנו של אנטיפטרוס האדומי ולכן גם מבחינת ייחוסו לא היה מתאים לשמש כמלך לפי ההלכה. וכל זה לא מפריע לרמב"ם לחגוג את מלכותו ולומר עליה הלל בברכה. לא מפריע לו שהורדוס איננו כשר למלוכה ולא מפריע לו שמדובר במלך רשע ורצחני. אז אם מעשיו וייחוסו אינם רלבנטיים בעיני הרמב"ם לעניין אמירת ההלל אז מה הקריטריון לאמירת הלל שלם בברכה?

חז"ל תיקנו הלל שלם בברכה בכל מאורע שמציין שחרור משיעבוד פיזי. במילים אחרות עצמאותו של עם ישראל מחייבת אמירת הלל שלם בברכה. פסח, שבועות וסוכות, שלשת הרגלים שבהם אנו מחויבים להגיד הלל שלם הם כולם "זכר ליציאת מצרים" שהוא שחרור ישראל משיעבוד פיזי מדיני ולאומי.

אשר על כן ברור לרמב"ם שכדי לחגוג בחנוכה את עצמאות ישראל מידי כיבוש נוכרי צריך להגיד הלל שלם וזאת על אף שמלכות ישראל לא הייתה כשרה ועל אף שהעצמאות לא הייתה מוחלטת.

ובימים ההם בזמן הזה. הרבנות הראשית תיקנה אמירת הלל ביום העצמאות וביום ירושלים שבהם אנו חוגגים עצמאות מדינית ושחרור מכיבוש זר. גם בימינו יש כאלה שנמנעים מאמירת הלל ביום העצמאות מכיוון שלטענתם ממשלת ישראל איננה שומרת תורה ומצוות והמדינה איננה מדינת הלכה. אם נשווה את שושלת הורדוס לעומדים בראשות מדינת ישראל מאז היווסדה הרי שמדובר בימינו בצדיקי עליון שאף אחד מהם לא חשוד על שפיכות דמים, גילוי עריות או עבודה זרה.

מדינת ישראל שלנו יהודית שבעתיים ממה שהייתה בתקופת בית הורדוס ולכן ברור שאילו היה הרמב"ם כאן איתנו היה מצטרף ביום העצמאות לאמירת הלל שלם בברכה.

כדי להודות לקב"ה על הטוב שנפל בחלקנו החלטתי לצאת השבוע עם משפחתי לטיול בהרודיון למקום קבורתו של הורדוס ושם נקרא את הפסוקים מתוך ההלל: זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.

עו"ד יאיר גבאי, איש הליכוד ולשעבר חבר מועצת העיר ירושלים

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו