חנוכיה
חנוכיה צילום: ISTOCK

נאמר בתורה 'והייתה שבת הארץ לכם לאכלה', האם רק אכילת פירות שביעית מותרת או שמא מותרים שימושים אחרים בפירות?

חכמים למדו שכל שימוש הדומה לאכילה מותר שביעית. חכמים הגדירו זאת כ'הנאתן וביעורן שווין'.
כלומר, בדומה לאכילה, שכילוי המזון והנאת האדם ממנו באים בעת ובעונה אחת, כך מותר לעשות בפירות שביעית כל שימוש שמעניק למשתמש הנאה יחד עם כילוי הפרי.

לכן למשל, אסור לשרוף פירות שביעית כדי להנות מהפחמים, מפני שהעצים נשרפים תחילה והופכים לגחלים ורק אח"כ נהנים מהם.

לאור הגדרה זו התירה המשנה להשתמש בשמן שביעית להדלקת הנר, שכן בעת ההדלקה, כאשר השמן מתכלה, נהנה האדם מאור הנרות.

נחזור לחנוכה - לפי הכלל שלמדנו יש אומרים שאסור להשתמש בשמן שביעית להדלקת נרות חנוכה, שכן בעת כילוי השמן האדם לא יכול ליהנות מאור נרות הנרות, שהרי 'הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם'.

אולם הרב שלמה זלמן אוירבך חולק על כך. לדבריו, אין חובה להנות מפירות השביעית דווקא בהנאה גופנית ממשית, אלא גם השימוש בהם לנרות חנוכה נחשב כהנאה המותרת מפירות שביעית.

הרב אוירבך מביא לכך דוגמאות נוספות: 'וכמו שמותר להדליק בשביל פרסומת הרבה נרות משמן של שביעית מסביב לחנותו כדי למשוך בכך את עיני הרואים ולפרסם בכך את בית מסחרו, כיון שהוא דרך הדלקה... ואין מתחשבין כלל אם ההדלקה היא כדי לאכול ולקרוא לאור הנר או בשביל פרסומת'. כך גם הדלקת נרות חנוכה משמן שביעית נחשבת כהנאה מן השמן.

למעשה, לעת עתה, שנת תשפ"ב, הזיתים אינם קדושים בקדושת שביעית, משום שהם החלו לגדול בשישית. רק בתחילת השנה הבאה יקטפו זיתים קדושים וייעשה מהם שמן. בשמן זה יהיה מותר להשתמש גם להדלקת נרות חנוכה. וכך נזכה לחבר בין קדושת השביעית לקדושת נרות החנוכה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו