ח"כ משה ארבל
ח"כ משה ארבל צילום: חזקי ברןף

ח"כ משה ארבל (ש"ס) מציע לעודד העסקת אנשים עם מוגבלות בתפקידים של יועצים פרלמנטריים לחברי כנסת באמצעות הגדלת התקנים עבורם.

במכתב ששיגר ליו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי הוא הציע שכל ח"כ שיעסיק עוזר עם מוגבלות יקבל עבורו תקן ייעודי וכך עוזרים פרלמנטריים עם מוגבלות ישפיעו על קבלת ההחלטות בכנסת.

"הכנסת עשתה כברת דרך ארוכה בשנים האחרונות בשילובם של אנשים עם מוגבלויות כעובדים בתפקידים שונים בכנסת. יחד עם זאת, תרומתם של אנשים עם מוגבלויות בתפקידים של יועצים פרלמנטריים לחברי הכנסת עדיין לא באה לידי ביטוי באופן משביע רצון כיום", כתב ארבל.

"אני מציע בזאת ומפציר בכם לקדם החלטה לפיה כל ח"כ שיעסיק אדם עם מוגבלויות לפי הגדרתו בחוק יקבל תקן ייעודי ליועץ פרלמנטרי נוסף שיהיה ייעודי רק עבור אנשים עם מוגבלויות".

"באמצעות כלי זה יהיה ניתן להגדיל משמעותית את מספרם של היועצים הפרלמנטריים עם מוגבלויות באופן שיתרום בראש ובראשונה לחברי הכנסת עצמם וכמובן לחברה הישראלית כולה", דברי ארבל.