הרב יעקב מדן
הרב יעקב מדן צילום: הלל מאיר/TPS

ארגון חותם הוא ארגון רציני, ומאחוריו תלמידי חכמים חשובים. הארגון עסק בעבר ועוסק גם היום ביסודות הזהות היהודית של המדינה, יסודות היקרים בעינינו יותר מאוויר לנשימה.

במאבקו לשמירת הזהות היהודית ובחרדתו מאובדנה פרסם הארגון מודעה המזהירה ממתווה הגיור החדש ביזמתו של השר לענייני דת, דומני שיש בה מספר אי דיוקים, שאפשר שמן הראוי לתקנם:

א. במודעה (סעיף א) נכתב שסמכות הגיור תהיה לכל רב יישוב מכל זרם שהוא. למיטב ידיעתי כל הרבנים שהוסמכו לרבני יישובים הם מן הזרם הנאמן ללא כל סייג להלכה היהודית עפ"י השולחן ערוך (הזרם האורתודוקסי). מכל מקום לענייננו, סמכות להקים בית דין לגיור תהיה רק לרבני ערים.

רבני הערים הם תלמידי חכמים מובהקים שנבחנו בבחינות מקיפות בהלכה והוסמכו לתפקידם על ידי הרבנות הראשית. הם מוחזקים כאנשים יראי שמים, ונאמנותם להלכה על פי השולחן ערוך והפוסקים שבעקבותיו היא נאמנות גמורה. (גם הרב הראשי היה רב עיר לפני שהתמנה לתפקידו.) יתר על כן: מתווה הגיור ייכתב אך ורק בהתאם להלכה, ובסמכות הרב הראשי לפסול דיין שלא יפעל על פי מתווה זה.

ב. במודעה נכתב, שמדיניות הגיור תקבע על ידי וועדת היגוי במינוי פוליטי על ידי השר. מה שכתוב בנוהל המתגבש הוא מתווה שיוסכם בין חמישה רבנים. שנים מהם ימונו על ידי השר. אני מכיר אותם. מדובר ברבני יישובים תלמידי חכמים גדולים ויראי שמים. שניים מהם ימונו על ידי הרב הראשי, בתקווה שישתף פעולה, ויו"ר הוועדה יהיה מועמד המוסכם על שני הצדדים כשהשר מתן כהנא הצהיר על כך שמועמדו הוא הרב חיים דרוקמן יצ"ו, שהוסכם גם על ידי רבני 'הארץ הטובה' שהיו במפגש שבו שורטט מתווה הגיור.

ג. אין מדובר על גיור אקספרס ועל הדפסת תעודת גיור על המקום, אלא על גיור אחרי לימוד רציני של יסודות האמונה ושל המצוות ובכפוף לקבלת עול מצוות.

ד. בתמונות שבמודעה מופיע מתן כהנא כחבר בצוות עם איווט ליברמן ועם גלעד קריב. ליברמן וקריב גדלו בבתים שאינם שומרי מצוות, ולא עליי לדון אותם. קריב הוא חבר מנערותו בתנועה הרפורמית בארץ ובעולם. מהכרותי אותם התרשמתי שהם תומכים מובהקים של צמצום השפעת ההלכה המקובלת על העם ועל המדינה.

מתן כהנא גדל בבית של שומרי מצוות וכך היה כל חינוכו. בשנים הרבות מאוד ששירת בצבא שמר על כל מצווה קלה כבחמורה, ואף במסירות נפש רבה. הוא מגדל את ילדיו לתורה ולמצוות, וזו גם כוונתו במתווה הגיור, גם אם יש החולקים על מתווה זה בתקיפות.

דומני, שאם יתוקנו ליקויים אלו במודעה של 'חותם', היא תהיה מדויקת יותר ואמינה יותר.

—-

הרב יעקב מדן הוא ראש ישיבת הר עציון