סיגריה אלקטרונית
סיגריה אלקטרונית צילום: ISTOCK

שר הבריאות ניצן הורוביץ הציג היום (שני) את דו"ח משרד הבריאות על העישון בישראל לשנת 2020, שהוכן במטרה להציג את תמונת המצב העדכנית על תופעת העישון בישראל.

בדו"ח השנתי מובאים נתונים על מגפת העישון באוכלוסייה הכללית, נתונים מעודכנים על עישון סיגריות ונרגילה בקרב בני הנוער, עישון בקרב חיילי צה"ל, סקירה מקיפה על פעילויות המניעה והמאמצים הרבים המושקעים בהן, המשותפים למשרדי הבריאות, החינוך, האוצר, צה"ל, קופות החולים וגופים רבים נוספים.

בנוסף, מציג הדו"ח סקירה על פעילות החקיקה והאכיפה בתחום העישון, על הגמילה מעישון בישראל ונתונים כלכליים שונים ביחס לעישון, בהם הכנסות המדינה ממיסים על טבק, צריכת הסיגריות הלאומית והיקף ההשקעה של תעשיית הסיגריות לקידום ועידוד העישון בקרב צעירים ובכלל.

שיעורי העישון המדווחים לשנת 2020 נשענים על בסיס ממצאי "סקר בריאות לאומי בישראל – 4" (INHIS-4), שנערך על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות (המלב"ם) במשרד הבריאות בתקופה שבין דצמבר 2018 ועד מרץ 2020.

בשנת 2020 לא נצפתה ירידה בשיעורי העישון, והנתונים מצביעים ש – 20.1% מהאוכלוסייה הבוגרת , מעל גיל 21, בישראל מדווחים על היותם מעשנים (שיעור גבוה יותר בקרב גברים לעומת נשים ובקרב ערבים בהשוואה ליהודים).

• שיעור העישון בקרב גברים היה גבוה מהשיעור בקרב נשים: 25.6% לעומת 14.8%
• שיעור העישון בקרב ערבים היה גבוה מהשיעור בקרב יהודים: 24.4% לעומת 19.1%
• ההשוואה בין יהודים לערבים אינה משקפת את המצב במלואו בשל שיעורי עישון גבוהים יותר בקרב גברים ערבים (38.2%) בהשוואה לגברים יהודים (22.6%) לצד שיעורי עישון נמוכים יותר בקרב נשים ערביות (10.2%) בהשוואה לנשים יהודיות (15.8%).
• בכלל האוכלוסייה נצפו שיעורי עישון נמוכים יותר אצל מרואיינים בעלי השכלה גבוהה (17.4%) בהשוואה לבעלי השכלה בינונית ונמוכה. מגמה דומה נצפתה בכל קבוצת האוכלוסייה.

שר הבריאות, ניצן הורוביץ: "העישון מזיק ומסוכן. אין ספק שהעישון מעלה את הסיכון למגוון מחלות, מחלות קשות, וגם למוות. המאבק בעישון ועידוד הפסקת עישון בציבור הן מהמשימות המרכזיות שלנו".

לדבריו, "משרד הבריאות מחויב להמשיך את שיתוף הפעולה עם כלל השותפים בתוך מערכת הבריאות, במערכת החינוך וארגוני החברה האזרחית, לטובת המשך יישום התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו ולקידום צעדי מדיניות נוספים בהתאם להמלצות האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק. אנו פועלים לשיפור ההגנה על הציבור מחשיפה לעישון כפוי וקידום מכלול האסטרטגיות המומלצות הדרושות למאבק יעיל ומוצלח בעישון ונזקיו".

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש: "משרד הבריאות ממשיך את המלחמה במגפת העישון בישראל. הנתונים לשנת 2020 מראים שאין ירידה במספר המעשנים וכ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 21 מעשנת. הערכת התמותה העולמית מעישון עומדת על כ-8 מיליון בני אדם בשנה. החל משנת 2019 משרד הבריאות נכלל בדירוג המדינות של איגוד הסרטן האירופי וזאת הודות ליוזמה של המיזם למיגור העישון. משרד הבריאות מקדם מיסוי על מוצרי טבק וניקוטין באידוי באופן זהה לסיגריות טבק אחרות. כיום הסיגריות הללו זוכות לפטור ממס שהופך אותן לזולות ונגישות – ולכן גם אטרקטיביות לבני נוער ואלו מסוכנות לבריאות וממכרות".

בהתאם לכך משרד הבריאות נחוש להמשיך ולפעול לצמצום תופעת העישון האקטיבי והעישון הכפוי בפעילות רחבת היקף במסגרת התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו. יישומה של תכנית זו כלל בשנים האחרונות פעילות רגולטורית רחבה אשר הציבה את ישראל במקום טוב בהשוואה למדינות העולם המערבי וכן בהובלה לגבי החלת הרגולציה על הטבק גם על סיגריות אלקטרוניות, הגבלה על ריכוז ניקוטין, הרחבת ההגבלות על עישון במקומות ציבוריים ויישום מלא של החוק, איסור פרסומות והגבלת שיווק מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג – 1983.

כל זאת לצד הקמת המוקד הטלפוני לגמילה מעישון בתחילת שנת 2020 שאפשר הרחבה והנגשה נוספים למגוון דרכי הסיוע בגמילה מעישון הניתנים במסגרת סל שירותי הבריאות.