נריה זארוג ומשפחתו
נריה זארוג ומשפחתוצילום: עמישב מלט

לכבוד
יהודה פוקס
אלוף פיקוד המרכז

הנדון: תגובה לשימוע המנהלי בבקשה לא להוציא נגדי צו מנהלי.

השבוע קיבלתי ממך שימוע לפני מתן צו מנהלי, שעתיד לגרש אותי ואת משפחתי מביתי שבגבעת גאולת ציון. הצו הזה עתיד לקרוע אותי ממקום מגורי, ממקום עבודתי, מחברת משפחתי, ממקומות הלימוד של ילדיי ומאדמת ארץ ישראל.

לצו המנהלי אין הסבר, ראיות, או אצטלה משפטית. הצו הדרקוני הזה הוא חלק מנוהל פסול, שריד ארכאי לימי הבריטים שרדפו יהודים שפעלו למען העם והארץ.

אתה יודע כי הסיבה האמיתית שבגללה אתם מבקשים להוציא נגדי צו היא פעילותי לבניין הגבעות.

בשבועות האחרונים סבלנו התנכלויות רבות מצד כוחות הביטחון בזמן שפינו את גבעתנו שוב ושוב בצורה לא חוקית וחשוב להדגיש כי כל מה שנטען כלפי אינו קשור במישור המנהלי אלא במישור הפלילי. פעם אחרי פעם נעצרתי ללא סיבה, אחרי שהצבא החליט להגדיר את גבעתנו כ"שטח צבאי סגור", גם זאת ללא סיבה הגיונית או נימוק משפטי.

לצערי נראה שהשיטה שלכם היא העלמת עין מהשתלטות הערבים על השטחים ומהטרור הערבי ההולך ומרים ראש, ובכך לאפשר סלילת דרך למדינה פלסטינית שתסכן את חיי, את חיי חברי, ואת חיי חייליך. לא זו בלבד, מסתבר שמדיניות הצבא היא התנכלות לחיי התושבים היהודים, במקום טיפול בבנייה הבלתי-חוקית הערבית או בזריקות האבנים ובקת"בים בכבישים.

הצווים האלה הפסיקו מזמן לשמש כ"אמצעי ביטחוני", ואתם משתמשים בהם רק כדי "למנוע חיכוך" בדרך הקלה בשבילכם, שהיא למנוע ממני ומחבריי להמשיך ולהתקדם במפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל.

לצערי הרב מסביבנו נמצאים מחבלים אשר כל רצונם לכלותנו מארצנו ובמקום לטפל באויב האמיתי אשר מרים ראשו בכל פינה ובמיוחד כאן כפר לידנו תורמוס עיא שממנו יצא המחבל מונתסר שלבי ימ''ש שרצח את אחינו יהודה גואטה, ובנו אשר חשוד כסייען פעיל בפיגוע מסתובב חופשי ונחשב לגיבור הכפר, אני בטוח שהתבלבלתם בכתובת והגיע הזמן שתתחילו לטפל במחבלים האמיתיים.

כתובת לשליחת מענה להשגתי: תורמוס עיא משפחת שלבי.