מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמןצילום: עדינה ולמן- דוברות הכנסת

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן מפרסמים אחר הצהריים (שלישי) את דו"ח תלונות הציבור המלא הנוגע לתקופת הגלים השלישי והרביעי של משבר הקורונה.

הדו"ח מאגד את הטיפול בתלונות הקשורות למשבר הקורונה שהגיעו החל מה-1 בדצמבר 2020 עד ה-15 באוקטובר 2021.

בתקופת דוח מיוחד זה העוסק בגלים השלישי והרביעי, התקבלו בנציבות 16,191 מכתבי תלונה, מהם 1,687 מכתבים בנושאי קורונה. מדובר בירידה בשיעור של כ-36% במכתבי התלונה העוסקים במשבר הקורונה לעומת תשעת חודשי הגל הראשון והגל השני, שבהם התקבלו 2,637 מכתבי תלונה שעסקו במשבר.

השוואת הנתונים שבדו"ח זה לנתונים שבשני דוחות הנציבות הקודמים הנוגעים למשבר הקורונה משקפת את המעבר ממצב חירום משברי ל"שגרת חיים בצד הקורונה". הדבר בא לידי ביטוי גם בכך שהתלונות בגל השלישי ובגל הרביעי עוסקות לא רק בדרישה לביטחון סוציאלי - סיוע חומרי וקבלת גמלאות ומענקים כספיים - אלא גם בניהול שגרת חיים לצד הקורונה - יציאה מהארץ וכניסה אליה, השתתפות באירועים במגבלות התו הירוק וכדומה.

הגוף שהתקבלו עליו הכי הרבה תלונות בתקופה זו היה המוסד לביטוח לאומי שספג 484 תלונות (1,779 בגל הראשון והשני). נגד משרד הבריאות התקבלו 246 תלונות (140 בגל הראשון והשני), נגד משרד הפנים 149 (לא התקבלו תלונות בגל הראשון והשני) ונגד רשות המסים 89 תלונות (135 בגל הראשון והשני).

66.4% מהתלונות על המוסד לביטוח לאומי נמצאו מוצדקות או שבאו על תיקונן, 60.9% מהתלונות על משרד הבריאות נמצאו מוצדקות או שבאו על תיקונן ו- 57.9% מהתלונות על רשות האוכלוסין נמצאו מוצדקות או שבאו על תיקונן.

מרבית התלונות שהתקבלו בתקופת הדו"ח עסקו בשירות הציבורי (552 תלונות), בגמלאות (424 תלונות), ברווחה (338 תלונות), בתשלומים ומענקים (161 תלונות) ובחופש התנועה (72 תלונות).

בנוגע לתלונות בנושאי קורונה הנוגעים לגופים האחראים על שירותי הבריאות, 73% ממכתבי התלונה עסקו במשרד הבריאות. מרבית התלונות (99) התקבלו בנושא החיסון, 64 בנושא הנחיות הבידוד ו- 64 על התו הירוק.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר כי "אופן ההתמודדות של מדינת ישראל עם משבר הקורונה משתקף היטב מבירור התלונות. הנציבות שימשה כתובת למתלוננים כמעט בכל מגעיהם עם הרשויות וחתרה בראש ובראשונה למתן סעד מהיר למתלוננים. מדיניות זו באה לידי ביטוי בכך ש-56.6% מהתלונות נמצאו מוצדקות או שעניינן בא על תיקונו בזמן הבירור. אנחנו זמינים לברור כל תלונה ואני קורא לגופים הממשלתיים להפיק לקחים מהסוגיות העולות בדוח ולתת מענה מהיר ומיטבי לפונים אליכם".

דו"ח על הפרת בידוד לנער בן 16.5 שסיים את הבידוד

אחת התלונות שהגיעו לידי המבקר עסקה בדו"ח על סך 5,000 ש"ח שקיבל נער בן 16.5 בגין הפרת בידוד, אף שהחלים ממחלת הקורונה והשלים את מכסת ימי הבידוד שנקבעו לו. הדו"ח לא ניתן לנער במקום, והשוטר מסר לו כי הוא יישלח אליו בדואר. הדו"ח בושש לבוא, וכעבור זמן קיבלה המשפחה דרישה לתשלום מרשות האכיפה והגבייה. המשפחה הגישה בקשה לביטול הדו"ח, אולם הבקשה נדחתה בטענה כי עבר המועד האחרון להגשתה.

בעקבות התערבות הנציבות הודיעה המשטרה כי לאחר בחינת נסיבות המקרה ובדיקה עם משרד הבריאות הוחלט לבטל את הדוח שניתן לנער.

במקרה אחר קיבל אדם עם מוגבלות נפשית המוכר על ידי הביטוח הלאומי כנכה בשיעור 100% מהמשטרה דו"ח בסך 500 ש"ח בגין אי-עטיית מסכה על אף שהוא מתקשה מאוד בעטיית המסכה בשל מצבו הנפשי.

דודתו שפנתה לנציבות הלינה כי המשטרה דחתה את הבקשה שהגישה בשמו לביטול הדו"ח. הבירור העלה כי לבקשה לביטול הדו"ח לא צורף מסמך המעיד על הקושי של האחיין לעטות מסכה, בשל מוגבלותו הנפשית, אלא רק מסמך מהביטוח הלאומי המעיד על נכות רפואית.

המתלוננת המציאה לנציבות את המסמך המתאים, והנציבות פנתה עם המסמך למשטרה. המשטרה הודיעה לנציבות כי החליטה לבטל את הדו"ח.

בדיקת הימצאות בבידוד לחולה שנפטר מקורונה

מתלונן אחר פנה לנציבות וטען כי אף שאימו נפטרה מקורונה כחודש לפני הגשת התלונה, המשטרה עודנה מתקשרת אליו בכל שבוע כדי לוודא שהאם שומרת על כללי הבידוד. המתלונן ציין כי שיחות אלו גורמות לו עוגמת נפש רבה, וכי כל פניותיו למשרד הבריאות ולמשטרה לצורך הסרת שמה של אימו מרשימותיהם לא הועילו.

בתגובה על פניית הנציבות מסרה המשטרה כי רשימות החייבים בבידוד מועברות אליה ממשרד הבריאות. משרד הבריאות מסר לנציבות כי בתחילת משבר הקורונה הסיר מהרשימות המועברות למשטרה רק את הנפטרים שסיבת פטירתם הייתה קורונה. לגבי אימו של המתלונן, היה רשום במערכת הממוחשבת של המשרד "נפטרה לא מקורונה", ולכן שמה לא הוסר מהרשימות, אולם לאחר פניית המתלונן בנושא, הוסר שמה של אמו מהרשימות.

משרד הבריאות הודיע לנציבות כי תיקן את מערכת המחשוב שלו וקבע בה שגם נפטרים לא מקורונה יוסרו מרשימת החייבים בבידוד המועברת למשטרה. המשטרה מסרה כי בעקבות התלונה הופקו לקחים, וכי רשימת החייבים בבידוד מופצת לצוותים האוכפים את הנחיות הבידוד בתדירות גבוהה יותר.

ביטול חוב הבטחת הכנסה למי ששהה בחו"ל בעל כורחו בזמן המשבר

באירוע אחר מתלוננת פנתה לנציבות והלינה על קיזוז של 500 ש"ח מגמלת הבטחת הכנסה שהיא מקבלת. בבירור שעשתה עם הביטוח הלאומי עלה כי יש לה חוב של כ-16,000 ש"ח. המתלוננת טענה כי סיבת החוב אינה ברורה לה, והיא אף לא קיבלה כל הודעה לגביו.

הביטוח הלאומי מסר לנציבות כי המתלוננת ובעלה זכאים לגמלת הבטחת הכנסה זוגית, אולם זכאותם בוטלה לחודשים מרץ עד יוני מאחר שהבעל שהה בפרק זמן זה בחו"ל מספר ימים הגדול מהמותר לפי תנאי הזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה שנקבעו בחוק הבטחת הכנסה. עקב שלילת הזכאות כאמור נוצר לבני הזוג חוב בסך 16,478 ש"ח, וכדי לכסות אותו מקוזזים בכל פעם עשרה אחוזים מהגמלה השוטפת שהמתלוננת ובעלה מקבלים.

בירור עם המתלוננת העלה כי בעלה נסע לירדן לבקר את אחותו החולה בתחילת חודש מרץ, אולם כאשר ניסה לחזור ארצה גילה כי ירדן סגרה את מעבר הגבול במסגרת התמודדותה עם מגפת הקורונה. הבעל חזר ארצה בתחילת חודש יולי, מיד כאשר נפתח מעבר הגבול. לבקשת הנציבות המציאה המתלוננת אסמכתה ולפיה רשויות ירדן החליטו ביום 15.3.20 לסגור לחלוטין את מעבר הגבול לתנועת נוסעים עד להודעה חדשה, למעט מעבר דיפלומטים וסחורות.

לאחר שהמתלוננת המציאה לביטוח לאומי את האסמכתא והתצהיר של בעלה בו צוין המועד שבו התכוון לחזור ארצה אלמלא סגירת המעבר, הודיע הביטוח לאומי כי לאחר שבחן את המסמכים החליט להכיר בבעלה כמי ששהה בחו"ל בעל כורחו. בהתאם לכך בוטל חובה של המתלוננת לחודשים מרץ - יוני 2020, ואף שולמו לה הכספים שקוזזו מהגמלה בסך 4,139 ש"ח.