באר שבע
באר שבע iStock

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום, בראשות עו"ד עודד פלוס, אישרה למתן תוקף את תוכנית המתאר הכוללנית לעיר באר שבע.

תוכנית המתאר הכוללנית תחליף את תוכנית המתאר משנת 1970, והיא תהווה את התשתית התכנונית לפיתוח העיר בעשורים הקרובים.

התוכנית אשר קודמה על ידי מטה מינהל התכנון, יחד עם עיריית באר שבע ולשכת התכנון המחוזית דרום, מציעה תוספת של מעל 34,000 יחידות דיור שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של מעל 400,000 תושבים. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת תוספת כ-4 מיליון מ"ר עבור שטחי תעסוקה, כ-3 מיליון מ"ר עבור שטחי תעשייה, כ-2.7 מיליון מ"ר עבור מבני ציבור וכ-370,000 עבור שטחי תיירות.

במרכז התוכנית, עומד הקמת מרכז רפואי מרכזי חדש בנגב בכניסה המזרחית לעיר, זאת בהתאם להחלטת ממשלה. סביב מוקד המרכז הרפואי התכנית מציעה מתחם תעסוקה רפואית מתקדמת, חיזוק הבסיס הכלכלי והתעסוקתי של העיר ופיתוח תיירות ונופש.

אחת ממטרות התוכנית הינה בין השאר, חיזוק ופיתוח הרקמה הבנויה כיום באמצעות מילוי המתחמים הריקים בעיר תוך מתן הנחיות ועקרונות להתחדשות המרקם הוותיק בליבת העיר, הכולל בין היתר את שד' רגר שלאורכו העוגנים ההיסטוריים של העיר- אוניברסיטת בן גוריון והמרכז הרפואי סורוקה.

כמו כן, התוכנית קובעת הוראות לפיתוח מרכז העיר והפיכתו למרכז אורבני מטרופוליני משמעותי על ידי עירוב שימושים, שדרוג מרחב ציבורי מוצל ואיכותי בדגש על תחבורה ציבורית. זאת, יחד עם חיזוק שימור המורשת הבנויה ונכסי העיר וחיבורם אל הבינוי הקיים, באמצעות יצירת מערכת רציפה והמשכית של צירים ירוקים.

מתכנן מחוז דרום במינהל התכנון, תומר גוטהלף, ציין כי "התכנון העתידי של באר שבע והגידול הצפוי שלה, נשענים על היותה מוקד ארצי, אשר יקלוט בעתיד הקרוב את כל מוקדי הטכנולוגיה של צה"ל, לצד היותה מוקד אקדמי ומחקרי מוביל".