השר מתן כהנא
השר מתן כהנאערוץ 7

השלב הראשון של רפורמת הכשרות ייכנס לתוקף בתחילת החודש הבא, והרפורמה שעברה בשלוש קריאות בכנסת היא נטולת סנקציות רגולטוריות.

ארגון כושרות שהתנגד לרפורמת הכשרות וטען כי הוא אינו התשובה לבעיות הקיימות היום במערך הכשרות ברבנות, עמל בשבועות האחרונים על הצעות לתיקונים לחוק איסור הונאה בכשרות (סמכויות ואכיפה) על מנת שיתאים את עצמו למציאות החדשה של הרפורמה.

את המסמך עם התיקונים העבירו בארגון דרך אתר החקיקה הממשלתי בו ניתן להגיש הערות לחוק, והן מגיעות לשר כהנא ולמחלקות המשפטיות של משרד המשפטים.

תומר בן צבי, מנכ"ל כושרות: "במקום לדאוג לדבר שחשוב באמת, והוא למנוע אפשרות לזיופים ומצבים בהם אנשים יאכלו לא כשר תחת הרפורמה, שר הדתות לא דאג לשיניים וסנקציות נגד זיופי כשרות והונאות כשרות ברפורמה שלו - אנחנו היחידים שדואגים לזה".

בכושרות הכינו מסמך בעל 12 סעיפים, כשכל סעיף אמור להיות השיניים הרגולטוריות להתמודדות עם הונאות כשרות.

בהמסמך עם התיקונים לחוק הונאה בכשרות, נכתב בין היתר כי "החוק דן בעיצומים רבים מאוד, בתוכם הרבה בירוקרטיה שלא קשורה ישירות לכשרות, כמו תאריך על התעודה וכד שהם חשובים, אולם אין עיצום כספי על אדם שיהיה שותף בהונאה בכשרות הלכתית ע"פ דין תורה.

"עיצום כספי של 20,000 ₪ לתאגיד שמחזורו 100 מיליון ש"ח הינו פחות מפרומיל, עיצום כספי כ"כ נמוך לא מהווה איום או צעד מרתיע למניעת הונאה בכשרות. מוצע לתקן אחוז מהמחזור של התאגיד ולא סכום קבוע.

"אדם שיקים גוף כשרות ללא רישיון ויחלק תעודת פיקוח או ישתמשו מצגי כשרות או בעלי עסקים שיבצעו הונאה בכשרות ע"פ דין תורה לא כלולים בחוק, ולא יקבלו עיצום כספי", הציעו בכושרות.