הרב מרדכי דימנטמן, אביו של יהודה הי"ד שנרצח בכניסה לחומש נשא דברים בצעדה שנערכה היום למקום הרצח.

"מרגישים את מסירות הנפש בפועל כמו החלוצים שבנו את המדינה והלכו לפני המחנה", אמר הרב דימנטמן, "תלמידי ישיבת חומש, האלפים שצועדים כאן, אלה החלוצים של תשפ"ב, ממשיכי דרכם של כל החלוצים לדורותיהם שהגיעו ליבש פה את הביצות ולכבוש את הארץ.

"ארץ ישראל ניקנית ביסורים", הוא הוסיף, "ועוד לא גמרנו להגיע לגאולה השלמה של תקומת עם ישראל וכאן זה המקום שאנחנו ממש חשים את האדמה את מרחבי ארץ ישראל וחווים את מה שחוו כל אלה שהשתוקקו לתקומת עם ישראל בארצו. אנחנו בתהליך וכאן זה אחד השלבים. בע"ה, חומש תחילה זו לא תחילה זו אמצע הדרך של התקומה ובע"ה נעלה הלאה ונזכה למדינה רחבה מתוך שלום ואחווה".