Finland
Finlandצילום: איסטוק

האם פינלנד תחרים מוצרים מישראל, מאחר והן יוצרו "בהתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הכבושים", לטענת יוזמי החוק?

ורוניקה הונקסלו, חברת פרלמנט ממפלגת "ברית השמאל" בפינלנד, הגישה הצעת חוק הקובעת כי פינלנד תאסור על יבוא מוצרים מזון וסחורות אחרות המיוצרות ב"התנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות", כדבריה.

לשון הצעת החוק קובעת כי פינלנד תוציא אל מחוץ לחוק יבוא מוצרים "מאזורים שבהם המעצמות הכובשות גורמות להפרות חמורות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי או הסכמי זכויות אדם., כולל מקרים שבהם נהרסים בתים של אנשים המתגוררים באותו אזור והתושבים מגורשים או סולקים בכוח כדי לפנות מקום להתנחלויות בלתי חוקיות על ידי הכוח הכובש.

פינלנד היא בין המדינות המגינות על המשפט הבינלאומי, והיא מחויבת לערכים האוניברסליים של האו"ם וכן מקיימת באופן פעיל את החוק הבינלאומי, הדמוקרטיה וזכויות האדם. לכן זוהי חובתנו שלא לאפשר פעילות עסקית המספקת תמיכה לכלכלות שונות אשר מפרות את חוקי המשפט הבינלאומי וגורמות להפרה או להחמרה של הפרת זכויות אדם באזורים הכבושים".

הצעת החוק של הונקסלו מתמקדת בעיקר בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית אותן מגדירה הונקסלו "בלתי חוקיות", והיא אף אמרה כי "עלינו להפסיק לתמוך בהתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות".

כעת אוספת הונקסלו חתימות של חברי פרלמנט כאשר המטרה שלה היא להעלות את החוק להצבעה בתחילת חודש פברואר.