יהודה ליבמן
יהודה ליבמן עצמי

צופה למרחוק

לפני חמישים וארבע שנים, צפה בחזונו המנהיג הרוחני של גוש אמונים, ראש ישיבת 'מרכז הרב', מו"ר הצדיק הרב צבי יהודה הכהן קוק זי"ע, את המאבק על ישיבת חומש. 

דבריו המפתיעים של הרצי"ה בשנה שלאחר מלחמת 'ששת הימים' היתה התעוררות גדולה למען ההתיישבות במרחבי ארץ ישראל השלמה.

אל הרצי"ה קוק נכנסו בחירי תלמידיו, שהחליטו לחדש את הישוב היהודי בחברון עם משפחות, ולייסד בה ישיבה, שתהווה את מרכז ההתיישבות. 

התלמידים הופתעו לשמוע מרבם, את המילים הבאות: "את הישוב היהודי בחברון צריך לבסס על בתי חרושת וענפי ייצור, ישיבה צריך להקים בשכם או בג'נין...". 

התלמידים לא הצליחו לעמוד אז על דעת רבם.  בפועל, קמה ישיבת 'מתנחלי חברון' במלון פארק ובממשל הצבאי בחברון, לימים עברה לקרית ארבע, והפכה לישיבת ההסדר 'ניר'.

שבוע שעבר השתתפתי בניחום האבלים, אצל משפחת הרב אלעזר ולדמן זצ"ל שנתבקש לישיבה של מעלה, בעיצומו של השבוע המטלטל בחומש. 

שם, שמעתי שוב מבני המשפחה, את הסיפור המכונן של הקמת הישוב היהודי בחברון, על ידי הרב משה לוינגר והרב אליעזר ולדמן זצ"ל, ואת דברי הרצי"ה המפתיעים הללו...

את הסיפור הזה, שמעתי לפני שנים רבות מפי אבי מורי הרב מנחם ליבמן זצ"ל שהיה אחד מראשוני תלמידי ישיבת 'מתנחלי חברון'.  כשהייתי תלמיד ישיבת 'עוד יוסף חי' בשכם חשבתי שאולי דברי הרצי"ה, כוונו על הישיבה הזאת, אך הדברים הללו תמיד הדהדו בראשי, למה התכוון בדיוק אותו צדיק, ומה הקשר לג'נין...

ישיבת חומש בין שכם לג'נין

אמש כשעליתי לחומש, להצטרף לתלמידי הישיבה החלוצים הגיבורים, לסעודת 'מלווה מלכה', היכו בי המילים הללו של הרצי"ה, ולפתע הבנתי, כי יש נביא בישראל... דברי הרצי"ה היו בבחינת דברי נבואה לימים הללו. ישיבת חומש נמצאת על אם הדרך בין ג'נין לשכם... 

עד ארבעים שנה, תלמידים עומדים על דעת רבם
השנה יימלאו ארבעים שנה להסתלקותו של הצדיק הרצי"ה קוק ובדרך לישיבת חומש בנסיעה הלילית  בין שכם לג'נין הבנתי מעל לכל ספק שזאת היתה כוונתו ולימים הללו הוא כיוון בראייתו הגדולה...

הוא הבין שיגיעו ימים, שהמערכה על שלמות התורה, העם והארץ תהיה בהקמת ישיבה בין שכם לג'נין. כן, דווקא בין ההרים הללו, לא רחוק מתחנת הרכבת בסבסטיה, מקום תחילת חידוש ההתיישבות ביהודה ושומרון, צפה אותו צדיק ברוח קדשו, כי יום יבא ועל הישיבה הזאת תעמוד המערכה כולה.

 בעזרת ה', כבימים ההם בזמן הזה, נקום, נתנער, ונפיח רוח חיים חדשה בעם ישראל, רוח שתצמיח כוחות להרמת קרן ישראל בכל התחומים, בהתיישבות, בתורת ישראל ובהנהגת עם ישראל בקומה זקופה. 

בידינו הדבר...

הכותב הוא סא"ל (במיל') יהודה ליבמן