אייל השקס, קצין מודיעין במיל', חיבר את הספר 'גשרי הכלכלה' ובו הוא פורס דרכי גישור וקידום מהלכים מדיניים במזרח התיכון על אף המורכבות האזורית.

השקס מדגיש שהיעד אותו הוא מציב אינו בהכרח שלום, הכרוך בטקסים על מדשאות הבית הלבן, אלא בגשרים שמקשרים בין אוכלוסיות ועמים, מה שיכול להביא בעתיד לשלום, אך גם עוד קודם לכן בכוחם לקשר ולגשר בין העמים ולהפוך את חייהם לטובים יותר.

לטעמו הסכמי אברהם מלמדים על שינוי המתרחש לאטו ובהדרגה במזרח התיכון. מדינות המפרץ מובילות את השינוי הזה שאותו ניתן לסכם בהיבט הכלכלי ובראיה שכלכלה מייצבת את המדינות ונותנת לאזרחים חיים טובים יותר, תפיסה ההולכת ומתקבעת בשנים האחרונות במדינות ערב. תפיסה זו מובילה מדינות רבות להוציא לאור קשרים כלכליים עם ישראל שעד כה היו קשרים מוצנעים.

השקס מדגיש שאינטרסים הם המנוע שמאחורי כל התהליכים הללו והדברים מגיעים לאפיקי אנרגיה, מים, חדשנות, סחר ועוד. "ישראל היא עצמה כלכלית אזורית ומדינות ערב מבינות שחבל להן שלא להשתמש ביכולות שלה".

להערכתו סעודיה היא אחת המדינות הבאות בתור בהיבט זה של יחסים אינטרסנטיים כלכליים עם ישראל, גם אם עד כה הדברים לא התרחשו בפועל. "זה יקרה בתוך כמה שנים", הוא מעריך ומציין שערב הסעודית נמצאת באיחוד של כמה שנים אחרי מדינות המפרץ, וכפי שהיו הדברים בפיתוח מיזמים שונים כך יהיה גם בהיבט זה של הקשרים עם ישראל.

האם הסוגיה הפלשתינית תהיה מכשול בפני הסעודים? השקס מזכיר כי גם באיחוד האמירויות דיברו על הסוגיה הפלשתינית כמכשול ולמרות זאת נוצרו הקשרים שהובילו להסכם השלום. להערכתו כך יהיה גם עם הסעודים, "הלוגיקה הזו לא תהיה תקפה בעוד כמה שנים", הוא אומר ומציין כי הסעודים יבינו שקשרים כלכליים ונורמליזציה עם ישראל יועילו לא רק על לישראל ולסעודים אלא גם לפלשתינים.

לתפיסתו גם לזירה המדינית מול הפלשתינים תהיה השפעה רבה לפן הכלכלי. "בהקשר הפלשתיני צריך ללכת מלמטה למעלה ולא להיפך, ליצור את הקשרם הכלכליים עם אותם אנשים שאכפת להם בסופו של דבר איך הם חיים, המשכורת שהם מביאים הביתה ואיפה קונים הכי זול. כשמדברים עם הפלשתינים צריך להתמקד בזה ולא לשאוף לפתור את הסכסוך כי יש משקעים ואידיאולוגיה שלא נוכל לפתור".

בניתוח מהיר של החברה הפלשתינית סבור השקס שהציבור המחפש מענה כלכלי וחברתי תופס מקום רב ומשמעותי הרבה יותר מזה המחפש את המערכה הבאה מול ישראל. "על פי רוב השקט היחסי ביהודה ושומרון נשמר ככל שהקשרים הכלכליים מלמטה למעלה גוברים. אנחנו רואים הפגנות על רקע כלכלי של הציבור הפלשתיני וזה העיקר שם".