נריה זארוג ומשפחתו
נריה זארוג ומשפחתוצילום: עמישב מלט

נריה זארוג, תושב גאולת ציון בבנימין, נשוי ואב לשלושה יפוצה על ידי שירות בתי הסוהר בעקבות תביעה שהגיש לאחר שעבר חיפוש לא חוקי בהפשטה.

בתחילה טענו בשב"ס כי החיפוש לא התרחש כלל היות ואין רישום לכך, אולם הסכימו להסדר הטיעון ולתשלום הפיצויים. עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו שייצג את זארוג סבר כי יש בתשלום הפיצויים משום הודאה בקיומו של החיפוש הלא חוקי.

לדברי עו"ד יאדו, "הנתבעת (שב"ס) טענה כי לא היה חיפוש בעירום היות וכל חיפוש בעירום נרשם ביומן, והעובדה שאין רישום כזה לגבי אותו אירוע שוללת את הטענה של התובע לפיה קוים חיפוש בעירום. למרות זאת, הנתבעת שילמה סכום לא מבוטל במסגרת פשרה - דבר המעיד כי הנתבעת עצמה לא האמינה בטענה שלה, והתשלום יש בו משום הודאה לעוד חיפוש מיותר לחלוטין בעירום מלא של אדם שנעצר בהפתעה מתוך המיטה ובאופן אשר כשלעצמו היה בו כדי לשלול כל חשד שיצדיק את ההשפלה שבהפשטה מלאה".

נזכיר כי החיפוש הלא חוקי בוצע לפני כשנתיים וחצי, בכניסה לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. למרות התנגדותו הנחרצת של זארוג לביצוע החיפוש, לא בוצע לו שימוע כנדרש בחוק, והוא נאלץ לעבור חיפוש בהפשטה מלאה לאחר שהופעל עליו איום לא חוקי לשימוש בכוח.

בכתב התביעה אותו הגיש עו"ד יאדו בשם זארוג, נכתב כי "האיום היה לא חוקי מכיוון שלא נעשה שימוע כנדרש בדין, ובהעדר שימוע לא קמה סמכות לערוך חיפוש בערום מלא. מעבר לכך מדובר בחיפוש לא חוקי מכיוון שלא קם הכרח או צורך מספק לעריכת חיפוש בהפשטה מלאה".

החיפוש נערך לאחר שזארוג נעצר בבית מגוריו בשעה 4:30 לפנות בוקר. לפי התביעה, לא היה מקום להניח כי הוא מחזיק בכליו חפצים שקשורים בביצוע העבירה. בנוסף, עבר זארוג חיפוש בהפשטה חלקית וכן בדיקה במגנומטרים בתחנת המשטרה עם מעצרו, ומאז החיפוש הזה היה במשמורת רצופה של שוטרים ו/או סוהרים, כך שלא היתה אפשרות מעשית כי קיבל לרשותו חפצים כלשהם. עוד צוין בתביעה כי על בחור נוסף שנעצר עם זארוג לא בוצע חיפוש שכזה.

זארוג טען בתביעה כי יש להפעיל סמכות לביצוע חיפוש בהפשטה מלאה "בצמצום ובמשורה", כי אילו היה נערך שימוע כדין אזי הקצין היה אמור להסיק כי אין הצדקה מספקת לחיפוש בהפשטה מלאה. לדבריו, מחדל אי קיום השימוע מהווה עוולה בפני עצמו, ויוצר ספק ראייתי לחובת התנהלות שב"ס, שעליו מוטלת החובה להוכיח כי לא התרשל.

כאמור, בתחילה טענו בשב"ס כי החיפוש הלא חוקי לא התקיים כיוון שאין רישום בגינו, אולם הסכימו להסדר הפשרה ושילמו לזארוג את תשלומי הפיצויים.