המכתב
המכתבללא

מועצת הרבנים של מרכז רבני אירופה שיגרה מכתב חיזוק לרב הראשי הרב דוד לאו על "עמידתו האיתנה נגד רפורמת הגיור", כלשונם.

"אנו, כדיינים וכרבנים המכהנים בבתי דין ובקהילות אירופה", הם מציינים, "ניצבים תוהים ומשתאים לנוכח כוונת מכוון לפגוע במעמד הרבנות הראשית לישראל ובעיקר בתחום הגירות, כאשר כבר כיום אנו עומדים ופועלים ללא הרף מול פרצות רבות במערך הגיורים באירופה אשר מתקיימים ע"י אינשי דלא מעלי".

רבני אירופה מצהירים כי "מודיעים אנו את דעתנו האיתנה על כך ששינוי והכנסת רפורמה בתחום הגירות יגרום לתעשייה המונית של הליכי גיור שאינם תקינים בקהילות אירופה, ובזה ירבה חלילה תופעת ההתבוללות אשר גם כיום מצבה עגום עד למאוד".

לסיום הם פונים אל הרב הראשי בבקשה להמשיך ולעמוד איתן בדעתו ובשל מה שלטענתם מהווה שמירה על קיום הקהילות היהודיות בעולם.

"אשר ע"כ אנו פונים בבקשה כנה מעומק ליבנו למעלת כבודו, שיתמיד בשמירתו הנחרצת למעננו ולמען הקהילות היהודיות באירופה, בעמידה נחושה ואיתנה למען טהרת כרם בית ה' בארץ ובעולם".

על המכתב חתומים רבנים המכהנים בערים ומדינות ברחבי יבשת אירופה, במזרח ובמערב, המייצגים יחד מאות קהילות יהודיות בה.