רופאים
רופאים צילום: אייסטוק

הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם את דו"ח נתוני הוצאות השכר של מערכת הבריאות לשנת 2020.

מהנתונים עולה כי מספר העובדים במערכת הבריאות בשנת 2020 עמד על 111 אלף והשכר הממוצע היה 20,642 שקלים לחודש.

הדו"ח קובע כי כי ישנם פערי שכר משמעותיים בין הרופאים המומחים למתמחים, וכי שכרם של הרופאים המומחים הבכירים עלה משנת 2009 ב-77%, כמעט כפול ביחס לעלייה בשכר המתמחים.

כחלק ממדיניות המערכת לתמרץ את עובדי בתי החולים בפריפריה, עולה מהדו"ח כי שכר הרופאים בבתי החולים בפריפריה גבוה באלפי שקלים ממקביליהם בבתי החולים במרכז.