לכתחילה
לכתחילהצילום: עצמי

ילדה רכובה על "אופני ילדים" התנגשה ברכב חונה אל מול עיניו הנדהמות של בעל הרכב.

רק לאחר כמה ימים גילה בעל הרכב סדק משמעותי ברכבו וברור לו שהוא נוצר מהפגיעה של האופניים, התיקון עולה אלף שקלים. בעל הרכב וההורים הגיעו לדין תורה בבית הדין 'לכתחילה' כוכב יעקב.

אבי הילדה הסביר שאין מחלוקת על העובדה שהילדה שלו אכן התנגשה ברכב, אך לא ניתן לתלות את הנזק באירוע הזה. הרי אין סימן פגיעה לא בגוף הילדה ולא על גבי האופניים. לעומתו, בעל הרכב טען שהוא שטף את רכבו יומיים והכול היה תקין, על כן ברור (העריך זאת ב90%) שהאופניים הם שהסבו את הנזק לרכבו.

הדיינים - הרב ניר אביב, הרב אבישי חבר טוב והרב אריאל אלקובי דנו בשני נושאים מרכזיים –מחויבות ההורים לנזק שגרם יעל ידי לד קטן, ומידת הוודאות שהנזק אכן נגרם על ידי האופניים.

לגבי נזק של ילד קטן נאמר במשנה שהוא פטור (ב"ק פז ע"א) יש שכתבו שכאשר הילד יגדל הוא צריך לפצות את הניזק מדיני שמים. אך כל זאת כלפי המחויבות של הילד עצמו, אך ההורים פטורים מכל אחריות אלא אם כן הם לא השגיחו על הילד שאז יש מקום לחייב אותם כשם שמחייבים מי שמסר אש ועצים לילד קטן (הרב זלמן נחמיה גולדברג תחומין יח עמ' 48-51).

בית הדין בחן את משקל הטענה של בעל הרכב והגיע למסקנה שיש להחשיב אותה כ'טענת ברי' שהיא יכולה לחייב שבועה את הצד השני. הרי כולם מודים שהאופניים פגעו ברכב ועל כן יש 'רגלים לדבר' ה שהנזק נגרם על ידי האופנים.

פסק הדין קבע כי מוטל על ההורים לשלם שליש מעלות התיקון.

הדיינים קבעו כי על דרך ה'פשרה' יש לשלם גם על חיוב ממוני אשר בדרך כלל אינו נאכף בבית הדין והוא בין האדם וקונו לצאת ידי שמים ('משפט ערוך' סי' כח)

תקציר פסק הדין נכתב על ידי הרב יאיר רטבי בשיתוף עם הרב אריאל בראלי.

לדיון באחד מבתי דין "לכתחילה" הקרובים אליכם וכן לפסק הדין המלא -לחץ כאן.