בדיקת קורונה
בדיקת קורונה צילום: איסטוק

ועדת הכספים אישרה הקשחה בתנאי העובדים שאינם בעלי תו ירוק ומעתה הם ייאלצו לערוך בדיקת PCR בכל ארבעה ימים, במקום אחת לשבעה ימים.

במקרים חריגים תתאפשר הארכה של התקופה מעבר ל-4 ימים באישור מנכ"ל הכנסת ולאחר היוועצות עם רופא הכנסת. הכללים יוחלו גם על אורחים באי הכנסת.

מנכ"ל הכנסת, גיל סגל, ציין כי ברקע ההחלטה, הדבקה שארעה לפני כשבועיים בכנסת, וכללה 15 עובדי כנסת ומשמר הכנסת, ובידוד של 180 מהשוהים בבניין דרך קבע.

עוד הוסיף סגל, כי הכנסת תפעיל מערך בדיקות אנטיגן עבור ח"כים שנחשפו לחולה מאומת, ועבור עובדים שנחשפו והינם חיוניים לעבודה הסדירה של הכנסת.

היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק הוספה: "התקנות הן שינוי גם ממה שקורה בשירות המדינה, נוכח ייחודיות הכניסה לכנסת של אורחים, ריבוי העובדים, והרצון הוא שהבדיקה תבוצע 1 ל-4 ימים, תוקף הבדיקה תהייה ל-96 שעות. השינוי נוגע לעובדים והוא יוחל על יתר המוזמנים לכנסת".

הודיה קין, יו"ר ועד העובדים אמרה, "הסיבות הבריאותיות והרציפות התפקודית ברורים לנו, לצד כך, מכיוון שזו החמרה ביחס למדינה, ויש עובדים שאינם יכולים להתחסן מסיבות אובייקטיביות, ויש בימים אלה תורים גדולים לבדיקות, ניסינו לבחון מה ניתן לעשות והגענו לאפשרות ההחרגה. 28 עובדים מעובדי הכנסת אינם מחוסנים, 13 יכולים לשלב עבודה מהבית, עליהם השינוי לא יקשה, השינוי נועד לאותם ספציפיים, כדי להקל פרוצדורלית".

בנוסף ציין מנכ"ל הכנסת כי הכנסת מתארגנת לביצוע בדיקות אנטיגן לחברי כנסת שבאו במגע עם חולה מאומת או עבור עובדים שחיוניים לרציפות התיפוקדית של הכנסת ובאו במגע עם חולים מאומתים, כאשר ההחלטה לגבי עובדים הזכאים לבדיקת האנטיגן תתקבל בשיתוף עם רופא הכנסת.

חברי הכנסת ביקשו כי הכנסת תיקח בחשבון גם את עוזרי חברי הכנסת, כאשר אלה חיוניים מבחינתם לתפקודם השוטף, ומנכ"ל הכנסת השיב כי הבדיקה לעניין זכאות לביצוע בדיקת אנטיגן בכנסת, תעשה ספציפית לגופו של כל עובד או עוזר שנחשף לחולה מאומת.