בית חולים. אילוסטרציה
בית חולים. אילוסטרציה צילום: ISTOCK

משרד הבריאות מפרסם הבוקר (חמישי) דו"ח מסכם על פעילות שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים לשנת 2020.

סך היקף המבוטחים בתכניות השב"ן בלבד גדל בשנת 2020 לכ- 7,023 אלפי נפשות, גידול של כ- 2.6% בהשוואה לשנת 2019. וזאת אל מול שיעור גידול של כ- 1.6% במבוטחי קופות החולים במסגרת הסל הבסיסי.

מסוף שנת 2003 ועד לשנת 2020 גדל מספר המבוטחים בקופות החולים בישראל בשיעור של כ- 33%, אל מול גידול במספר המבוטחים בתכניות השב"ן בשיעור של כ-54%.

במקביל, נמשך הגידול בהצטרפות מבוטחים גם לרובד השני של השב"ן, בייחוד במכבי שירותי בריאות ובשירותי בריאות כללית. העלייה העקבית בשיעור המבוטחים שמבקשים להצטרף לתוכניות שב"ן עשויה לנבוע הן מירידת דמי החבר בשנים האחרונות בשיעור של כ- 21%, הן משיפור השירותים הניתנים במסגרת תכניות אלו והן מפער הולך וגדל בין ציפיות המבוטחים מסל שירותי הבריאות ובין הסל בפועל.

שיעור המבוטחים בשב"ן עומד על כ-77.4% מכלל מבוטחי קופות החולים. שיעור המבוטחים ברובד השני עומד על כ-48% מכלל מבוטחי קופות החולים.

שיעור העלויות הרפואיות נטו (בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות) מסך ההכנסות לעמית בתכניות השב"ן בממוצע (מדד מקובל לשימוש וניצול הכיסויים בתוכניות) הגיע בשנת 2020 לכ- 77% בממוצע, לעומת שיעור של כ- 78.6% בשנת 2019. יש לציין כי בביטוחי הבריאות המסחריים בחברות הביטוח שיעור זה עומד על כ- 40% בשנת 2019.

תכניות השבן סיימו את שנת 2020 בעודף מצרפי של כ 298 מלש"ח המהווים 6% מדמי החבר כאשר במהלך חודש ספטמבר בוצעה הפחתה נוספת של 220 מלש"ח מידי שנה בדמי החבר.

ליאור ברק, סמנכ"ל קופות חולים במשרד הבריאות :"משרד הבריאות ימשיך לפעול לצמצום הפערים ושוויון בצריכת השירותים בין מבוטחי השב", בין קבוצות האוכלוסייה השונות ולשמירה על שיעור הוצאות רפואיות גבוה (Los ratio) הראוי לתכניות המנוהלות על ידי גופים ציבוריים".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו