הרב אהרון אגל טל
הרב אהרון אגל טל עין טובה שלומי שלמוני

אנחנו מצויים עדיין בעיצומה של הסערה והרבה מאוד מונח על הכף. כשספינה נכנסת למערבולת וגלים מאיימים להטביע אותה, קודם כל קושרים כל מה שעלול להישטף במים. הנושא שלנו כעת הוא 'כבוד תורה'.

הרבה מאוד מילים מוטחות כלפי הרב צבי טאו שליט"א כעת והגדיל לעשות כאן אחד הכותבים – בחור צעיר שמעז לתת מוסר לתלמיד חכם זקן שלו אלפי תלמידים ועשרות רבנים ששומעים בצמא את דבריו ועשרות ספרים מפיצים את משנתו בעולם.

צריכים לעשות סדר בנושא, כדי שהסערה לא תקח את ספרי התורה שלנו, אל המים העמוקים חלילה.
אנחנו יכולים ללמוד תורה ולא להבין דבר מסויים. זה קורה בכל יום ובכל בית מדרש. מי שלמד בבתי המדרש של הציונות הדתית לא מבין את הרב שך זצ"ל או את תפיסתו של הרבי ובכל זאת מעולם לא שמעתי שמישהו יהין לתת להם מוסר על חוסר הבנתם את המציאות.

אמון בתלמידי חכמים אינו אומר שאין אפשרות של טעות. התורה עצמה מניחה אפשרות כזו בקרבן 'העלם דבר'. האמון שעליו התחנכנו בנוי על ההכרה שאדם לא רק רוכש 'השכלה תורנית' ועושה בה שימוש כזה או אחר. אנחנו לא עומדים מול מומחים לתורה, אלא מול תלמידי חכמים שהתורה הפכה לעצמותם ממש; לבשר מבשרם. שתכונותיהם, מידותיהם ועולמם הפנימי נובעים מתוך המבוע של התורה.

לכן כשאנחנו עומדים למולם אנחנו קודם כל משתאים אל מול הגודל, כי הוא לא רק אישי, במובן של כישרון לימודי מפותח, אלא סוג של גילוי אלוקות שמופיע דרכם. לא רבים הם האישים האלה ואנחנו חשים שזו מדרגה של יחידים ששקועים בכל עצמותם בקודש. לכן – כאשר יש לנו תמיהות, הן מעורבות היטב בהכרת מי שעומד לפנינו. בהבנה שגם אם ישנה טעות – היא מסדר גודל אחר. היא לא ברמה של פוליטיקאים המפרשים את המציאות בכישרון מסויים ולכן פעמים רבות אינם קולעים אל הנקודה.

כל מיני אנשים החליטו שיש כאן ענין של חילול השם ולא חולקים כבוד לרב ובשמחה של מצוה הם רצים לפייסבוק או למקומות אחרים כדי להראות ש'אינם חולקים כבוד לרב'.  מומלץ להמתין במצוות כאלה ולראות אם יש כאן באמת גדרי חילול השם שהרי הרב טאו לא חולק בשום אופן על חומרת המעשים ועל החובה לטפל בהם, אלא על דרך בירורם ועד שאתה רץ למצות 'אין חולקין', שמא תכשל בביזוי תלמיד חכם שאין רפואה למכתו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו