הרב חיים קנייבסקי
הרב חיים קנייבסקי צילום: ועד הרבנים

בעיצומה של שנת השמיטה פורסם מכתב החתום בידי מנהיג הציבור הליטאי הרב חיים קנייבסקי התוקף בחריפות את 'היתר המכירה' וקורא להישמר בפניו.

המכתב הובא בעיתון 'יתד נאמן' תחת הכותרת "להסיר מכשול".

בפתח המכתב גולל הכותב את היסטוריית ההתנגדות הרבנית להיתר המכירה. "הנה בהיות ומחמת פרסומים שונים חל רפיון גדול מאד בפירצת "היתר-המכירה", ובאשר מנויה וגמורה עם רבותינו מצוקי ארץ שהמכירה הנהוגה כהיום הזה אין בה ממש, ראיתי לנחוץ להביא דברים נחרצים מאאמו"ר שליט"א כדלקמן:

"במכתב משנת תשס"ח עם עוד גדולי ישראל: 'והדין פשוט שהירקות מ'היתר מכירה' הם ספיחים גמורים ובכל חומר מאכלות אסורות ואין שום הבדל בינם לבין הירקות שבשוק'.

"ובספרו 'דרך אמונה' ז"ל: 'ואלו שסומכין על היתר המכירה ועי"ז משתמשים בירקות שצריך לאוסרם משום ספיחין הרי הכלים שלהם אוסרין בנותן טעם" ע"כ.

"ויעוין עוד במהדורת 'שיח אמונה' תשפ"ב דברים חריפים באריכות גדולה. וכבר אמר אחד מגדולי ההוראה שהמפרסמים השונים מלעיטים אלפי יהודים במאכלות אסורות".

על המכתב חתם בנו הרב יצחק שאול קנייבסקי ואביו הוסיף בכתב ידו: "והדברים נכונים".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו