בגרות. ארכיון
בגרות. ארכיוןצילום: Roy Alima/Flash90

משרד החינוך הודיע למנהלי מוסדות החינוך כי יצאה הנחייה מטעמו ליישם לשון פנייה שוויונית כבר בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשפ"ב.

יש לציין כי לא מדובר בניסוח בעברית א-מגדרית, אלא בעברית העומדת בכללי השפה העברית ופונה לשני המינים באופן שווה.

במסמך שהופץ למנהלי המוסדות בסוף השבוע שעבר הוסבר כי קידום השפה השוויונית הוא חלק מיישום היעדים שאליו שואף משרד החינוך והוגדרו על ידי שרת החינוך יפעת שאשא ביטון.

בין היעדים: "קידום שוויון מגדרי וביסוס תרבות מגדרית שוויונית החל מהגיל הרך. תכנים מרכזיים: שינוי חשיבה מגדרית, ביטויי לשון, תהליכי הוראה איך מקדמים: יישום הוראה רגישה למגדר בתהליכי למידה, הטמעת חשיבה מגדרית בקבלת החלטות ופעולות במוסד החינוכי, נקיטת לשון פנייה שוויונית".

לכן, משרד החינוך דורש ממנהלי המוסדות "לנסח באופן שוויוני את כל המסמכים במחוז, ובכללם המסמכים הפנימיים והחיצוניים".

בנוסף, "להוביל מהלך כולל של קביעת כללים לניסוח שוויוני במוסדות החינוך", כולל "ניסוח שוויוני בחומרי הלמידה המודפסים והמקוונים שנכתבים במוסד, ניסוח שוויוני בכל הבחינות הפנימיות, ניסוח שוויוני של מסמכים, חוזרים, תעודות, תעודות הוקרה, ניסוח שוויוני במרחב הציבורי של בית הספר (בכיתות, בסביבות הלמידה, במסדרונות, בחדר המורים/ות, בטקסים), שילוב המהלך בהשתלמויות הבית-ספריות ובישיבות הצוותים".

יו"ר "בוחרים במשפחה" מיכאל פואה הגיב: "לשון מכבדת בהתאם לכללי השפה העברית היא בודאי ראויה, אך הניסיון למשטר לשון שוויונית בטענות שווא כאילו בנות מגיעות להשגים נמוכים בשעה שהן מסיימות בגרות בשיעור של בין 10% ל-20% יותר מהבנים, הוא ניסיון נואל. אנו עדים כיצד משרד החינוך כופה אג'נדה פרוגרסיבית שתכליתה פירוק יסודות החברה ובכלל זה השפה העברית, ואנו מזהירים כי מדובר בתחילתו של תהליך שנועד להכניס את השפה הא-מגדרית למערכת החינוך".