הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי צילום: עצמי

ד' שבט, הוא יום הילולת איש אלוקים קדוש רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, המכונה בבא סאלי. רבי ישראל הקדיש את כל  חייו  לעמול בתורה הקדושה בכל מ"ח קנייניה, מתוך אהבת ישראל עצומה.

בקדושה ובטהרה, בשמירת עיניים מופלגת, בשמירת הלשון מדוקדקת להפליא. בפרישות מוחלטת מכל הבלי עולם הזה. הוא עלה בקודש עד שזכה למעלות נשגבות מאד, לראיה רוחנית למרחקים, ויכולת לשלוט על הטבע. פעמים רבות היה רבנו הגדול הרב מרדכי אליהו זצ"ל מפליג בשבחו של בבא סאלי. 

מגיל צעיר זכה מורנו חכם מרדכי זצ"ל לקירוב עצום מבבא סאלי שהכיר במעלתו וכוחו,והיה מכנה אותו בתואר מיוחד מאד: "שומר הברית". 

כשניסה חכם מרדכי להצטנע כדרכו הקודש, היה אומר לו בבא סאלי: די שאני ובוראך מכירים כוחך. כאומר: מכל העולם אתה יכול להסתתר, אבל לא ממני...

שכינה היתה מדברת מתוך גרונו של מורנו הרב זצ"ל. הרב שימש בקודש בדיינות למעלה מחמישים שנה, והיה דיין דנחית לעומקא דדינא, בקדושה ובפקחות שאין דומה להם. 

תבונה עצומה היתה לו לרבנו חכם מרדכי, כל תנועת יד שלו וכל שיחה שלו צריכים לימוד. 

שומעי לקחו שהסתופפו בצלו ראו ושמעו פעמים רבות במשך השנים איך הפליג הרב בחשיבותו וגדלותו של בנו הרב שמואל אליהו שליט"א. "הוא מחביא את עצמו מכולם, אמר הרב. אולי גם ממני". בכל פעם שהרב שמואל היה מגיע לשבות בירושלים, היה הרב מכבד אותו לדרוש לפני הציבור ומשבח אותו. והייתה בזה אמירה מיוחדת לציבור. הרב היה אומר שבכל מקום שאפשר להפיץ תורה, הרב שמואל הולך לשם. פעם שאל אחד החברים את הרב זצ"ל אם אפשר לברך על הרב שמואל בשם ובמלכות "שחלק מחכמתו ליראיו", והרבה ענה: כן! (וידוע כמה הרב היה זהיר בברכות...)

במכתב מיוחד שכתב רבו הענק של הרב שמואל, הרב צבי יאודה הכהן קוק זצ"ל, לאביו חכם מרדכי זצ"ל, כתב לו: "גדול כוח הבן"!

הרב שמואל אליהו הוא צדיק נסתר. תלמיד חכם שמרבה שלום בעולם, ובמקום שאין אנשים הוא משתדל להיות איש. נותן עיניו ולבו להיות מיצר בצרתן של ישראל, ומוסר את נפשו לרומם קרן ישראל, להרבות אור ושמחה. להחזיר אמון ואהבה. הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, שיש בהם עין טובה. גדל בבית קדוש וטהור, ובנה קומה מיוחדת של גישה לעם ישראל כולו. 

הוא האחרון שירצה לבייש או לצער יהודי. והוא לבש קנאת ה' צבאות לבער קוצים מן הכרם. הוא דיין, יושב בבית הדין עם תלמידי חכמים מופלגים כהרב אהרון ירחי שליט"א שהוא תלמיד חכם עצום בפני עצמו, אהובו וחביבו של רבנו חכם יעקב יוסף זצ"ל.  ועם הרב ראובן נאקר שליט"א. כמה כואבת ההשתלחות ברב שמואל. כמה כואב חוסר הבירור הנכון והענייני מולו. 

ומודים דרבנן היינו שבחייהו

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו