הרב חיים אמסלם
הרב חיים אמסלם צילום: ערוץ 7

לאחרונה קמו קולות במחנה כאילו המנסה לקרב את "זרע ישראל" בא לקעקע את אופיה היהודי של מדינת ישראל. דברים אלה נוגדים את מסורת ישראל של אלפי שנים ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה. הפועל להשבת הבנים לחיקם בא דווקא לחזק את מצבה הדמוגרפי של המדינה וזו הדוגמא לאורה הלכה הציונות מאז הקמתה.

שנים התדפקנו על מסך הברזל של ברית המועצות בקריאה של "שלח את עמי", ועכשיו שהם כאן הם כבר לא עמי?? העולים הרוסים הם האנוסים של ימינו. הם לא בחרו להתרחק מהיהדות מרצונם, אלא נאנסו לכך ע"י משטר קומוניסטי טוטאליטארי ודורסני. אסור היה ללמוד תורה, אסור היה ללמוד עברית, אסור היה לקיים כל זכר של חיי קהילה. הם אומנם לא נאנסו להמיר את דתם לדת אחרת, אבל נאנסו לעזוב את דת אבותיהם. ובכל זאת לא שכחו מיניין באו "ותעל זעקתם אל האלוהים" ובדרך נס הם היום בקרבנו.

לאורך כל ההיסטוריה החל מגלות עשרת השבטים והמשך בפוגרומים ובאינקוויזיציות, היהדות דאגה להשבת הבנים של האומה לחיקה, הנביאים זעקו כנגד המתעלמים מאלו שהתפזרו והוגלו לבין העמים, ודאגו רק לעצמם ולטהרת המחנה הרי הם שורש ישראל וזרע ישראל.

הנביא יחזקאל דיבר על "הצאן הנידחות והאובדות", הנביא ישעיה דיבר על ביאת "האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים", "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל", הנביא ירמיה דיבר על הבאת "זרע בית ישראל", האומה ערגה אלפי שנים לבניה.

תוכחתו של הנביא יחזקאל על המנהיגות, הנמשלת לרועים הדואגים רק לעצמם ולאינטרסים שלהם, ניבא הנביא כי יבוא יום והקב"ה יסלק אותם ממעמדם לקיים "והשבתים מרעות צאן", ורק הקב"ה הוא ימצא את הדרך להשבתם כנאמר "אני ארעה את צאני".

והסביר הרב צדוק הכהן מלובלין בספר רסיסי לילה שהאובדים והנדחים הם אותם שכבר נטמעו בין הגוים, כי לא ידח ממנו נדח ושורש ישראל לא יוכל להתהפך.

הגמרא והמדרשים מלאים במאמרי ערגה, לימים שישובו אותם אובדים אלה שבכח הזרוע ומכורח הנסיבות הורחקו מהעם היהודי. סיפורי עשרת השבטים הנמצאים מעבר לנהר סמבטיון, והתגלותם בבוא הקץ, הציתו את דמיון האומה בגלותה.

על בני האנוסים וצאצאיהם, כתבו הראשונים כי המקרבם עליו נאמר "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה". גדולי עולם לאורך הדורות יצאו למסעות מסוכנים להתחקות אחר גורלם.

והנה בדורנו פתאום קמה לה כת שמבקשת למחוק מסורת זו של אלפי שנים, ונוצרה אידאולוגיה חדשה להרחיק את זרע ישראל החפצים לשוב לצור מחצבתם, מכוח פלפולי הבל ודקדוקי הלכה שלא מן העניין, השמים חושך לאור ואור לחושך.

חכמים ז"ל, הזהירונו בעניין הבאים להתגייר ונדמה כי אינם בתכלית השלמות, ויש המבקשים לרחקם, "אם אתה מרחק את הרחוקים סופך שאתה מרחק את הקרובים", ודבר ה' בפיהם אמת, שמדיניות הרחקת זרע ישראל המבקשים להתגייר, מביאה לשנאה ואיבה בעם ומרחקת את היהודים מיהדותם.

הרחקת זרע ישראל החפצים להתגייר כהלכה, יש בה משום חילול השם, ובפרט כשהם חיים בארץ ומוסרים נפשם למען העם. ולא היה מעולם כדבר הזה יחס מתנשא מתבדל ומרחיק, היש אונאה וצער גדולים מזה? היש רפורמה ביהדות גדולה מזו?, הם רפורמים חדשים, וכל הפוסל במומו.

הרב חיים אמסלם הוא יו"ר תנועת עם שלם ורב קרן זרע ישראל, אב"ד לגיור.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו