לכתחילה
לכתחילהצילום: עצמי

מה תעשה קהילה שהחזיקה ברכב משותף והמכונית ניזוקה במהלך נסיעה לצרכים קהילתיים שנעשתה בהתנדבות?

מקרה כזה הגיע לבית הדין 'לכתחילה' בשדרות בראשות הרב אריאל בראלי, הרב שלמה בן יאיר והרב דרור טוויל.

מדובר בקהילה שהחזיקה ברשותה רכב המיועד לשימוש פרטי של בני הקהילה וזאת תמורת תשלום הוצאות הנסיעה.

לקראת פסח, הוחלט לקנות תנור לאפיית מצות, לצורך אפייה משותפת של החברים בקהילה ולשם כך התנדבו שניים מחבריה להביא את התנור ברכב הקהילתי.

במהלך הנסיעה נשמעו רעשים משונים מכיוון המנוע ומהירות הרכב ירדה בפתאומיות. השניים עצרו בצד הדרך, והחליטו להמשיך בנסיעה לאור ניסיונם מתקלות קודמות. במהלך הנסיעה נדלקה נורה כתומה ולאחריה גם נורה אדומה, אך השניים, שהניחו כי הבעיה זניחה, המשיכו בנסיעתם עד שהגיעו למקום היעד. בדרך חזרה הרכב נעמד ונגרר למוסך קרוב, שם התברר כי יש להחליף את המנוע והנזק מוערך בסכום של 9,500 שקלים.

נציג הקהילה תבע את הנהג בתשלום תיקון הרכב בבית הדין.

הדיינים קיבלו חוות דעת מקצועית שבה נאמר שככל הנראה התקלה אירעה בשני שלבים. בשלב הראשון התקלקל לחצן ה'טורבו' וכך נגרמה ירידת המהירות הראשונית. לאחר מכן המנוע כולו התקלקל. לאור זאת, בית הדין קבע כי הנהג פטור מתשלום על הנזק שנגרם למערכת ה'טורבו' של הרכב משום שהקלקול הזה נוצר תוך כדי שימוש, בלא שהיה סימן לבעיה ועל כן יש לפטור מדין 'מתה מחמת מלאכה' (חו"מ שמ,א).

אמנם החצי השני של הנסיעה נחשב לפשיעה ולנזק בידיים ועל כן אין פטור מטעם 'מתה מחמת מלאכה' שכן מדובר על שימוש חורג ורשלני.

בית הדין החליט לא לחייב באופן מלא את תיקון המנוע, משום שיש לדעתו לקחת בחשבון שרק על החצי השני של הנסיעה חייב הנהג לשלם (כאמור לעיל אין לנהג אחריות על הנזק שנגרם למערכת הטורבו). הנהג הזיק רכב שמערכת הטורבו שלו כבר לא הייתה תקינה ועל כן בית הדין התחשב בכך והפחית את חיוב הנהג.

בנוסף, בית הדין החליט שיש לחלק את התשלום בין שני חברי הקהילה על אף שרק אחד מהם נהג בפועל ברכב. המקור לכך הוא הדין המובא בפסיקת שולחן ערוך "שנים שלוו כאחד, או שלקחו מקח אחד, שניהם ערבים זה לזה אף על פי שלא פירשו" (חו"מ עט,א). שני חברי הקהילה לקחו ביחד את הרכב ואף החליטו ביחד להתעלם מנורות האזהרה של הרכב ועל כן האחריות מוטלת על שניהם.

תקציר פסק הדין נכתב על ידי ר' יאיר רטבי והרב אריאל בראלי.

לדיון באחד מבתי דין "לכתחילה" הקרובים אליכם, ולקבלת פסק הדין המלא - לחץ כאן.