עו"ד שלום וסרטייל
עו"ד שלום וסרטייל צילום: דוברות ציפחה

'וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם'. אומר רש"י, אחד מחמישה יצאו וארבעה חלקים מתו בשלשת ימי האפילה. ימי האפילה באו ללא כל התרעה, ובפעם הראשונה מתו בהם רבים מישראל.

כי חפץ ה' היה שהרשעים שבאותו דור ש'לא ראו איש את אחיו' לא יראו אור גם אחר מכת החושך. רק לחמישית מבני ישראל היה אור במושבותם וזכו לצאת ממצרים. ממצרים נגאלו 2.5 מיליון נפש שהרי 600 אלף גברים מגיל עשרים עד שישים,  ועוד כ-600 אלף עד גיל עשרים, וכמספר הזה נשים.

ארבע חמישיות, כ-10 מיליון נפש מתו, אפוא, במכת החושך; שואה איומה. מחד שבעים נפש ירדו למצרים, פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וכך היו לעם, ועתה ימים ספורים לפני קריעת ים סוף, עוברים ישראל שואה, אף גדולה מזה שעבר עמנו בדור הקודם, ובכל זאת העם כולו עם מנהיגם אומרים שירה. בני ישראל השכילו להבין את גודל השעה של היציאה מעבדות ומשואה לתקומה, ולכן כל העם ללא יוצא מן הכלל, אומרים שירה, ואפילו שפחה שעל הים רואה ומכירה בגודל הנס.

בגמרא סנהדרין מקיש רבי סימאי יציאת בני ישראל ממצרים לביאתם לארץ, מה ביאתם לארץ שניים מתוך שישים ריבוא (רבבה), שהרי לא נשתיירו מכל יוצאי מצרים אלא שניים, יהושע בן-נון וכלב בן-יפונה, אף יציאתם ממצרים, שניים מתוך שישים ריבוא. ומוסיף רבא, וכן לימות המשיח, שנאמר בהושע: 'וְעָנְתָה שָּׁמָּה כִּימֵי נְעוּרֶיהָ וִּכְיוֹם עֲלֹתָהּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם'. על כך אומר דבר נפלא ה'משך חכמה', רבי מאיר שמחה מדווינסק, שכל האותות, המופתים והשפטים הגדולים שעשה ה' למצרים בעשר המכות ובקריעת ים סוף, שווים בשביל שיבואו שניים מתוך שישים ריבוא אל המטרה האלוקית. מעין זה אירע בהביא ה' מבול על הארץ, כשמהמבול ניצלו רק נח ומשפחתו, כי אותו ראה  צדיק תמים המתקרב למטרה האלוקית.

כותב הרב ישראל הס בספרו 'אמונה לדור התהייה' כי הקשר בין שואה לתקומה הוא כחוק טבע שחקק ה' בסדרי העולם, וגאולת מצרים הינה האב טיפוס לכל הגאולות שתבואנה אחריה, שתהליכן חייב להיות כתהליכיה, ככתוב במיכה 'כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת', בגאולות העתידיות.

נמצא, אפוא, שבני ישראל לאחר קריעת ים סוף אמרו שירה לה' ובשירתם התקרבו למטרה האלוקית 'תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ ה' מִקְּדָשׁ ד' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ'. זאת למרות השואה הקשה מנשוא בה נהרגו כעשרה מיליון מבניו בשלושה ימים בלבד. לא חלפו עשרה ימים וכבר אמרו שירה לה'. כשם שאמרו ישראל את 'שירת הים' עלינו, על כל ישראל ולא רק חלקים הימנו, לומר את 'שירת היבשה', על תקומת העם בארצו שנים ספורות בלבד אחר השואה כשהעם הולך ומתקרב למטרה האלוקית. גם אם פעמים נראה שכימי צאתנו מארץ מצרים, גם אותנו לא נחם אלוקים בדרך קצרה ואף אם פעמים נראה שעוד רחוקה הדרך למטרה האלוקית שבה יהיה ה' למלך על כל הארץ. יום זה בוא יבוא, וכפי שאמר בשעתו רבה הראשי הראשון של מדינת ישראל יצחק הרצוג, כאשר דחקו בו שלא ישוב ארצה מארה"ב כדי להינצל מגזירת השמד של הנאצים ימ"ש שנעו לכיוון ארץ ישראל: מקובלים אנו שאחר שני חורבנות – בית ראשון ובית שני, חורבן שלישי לא יהיה. כדברי המדרש בבראשית רבה על דברי יעקב אבינו: 'וַאֲנִי כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי', שכלתי בבית ראשון, אשכל בבית שני, ויותר לא אשכל עוד'.

אחר קריעת ים סוף, עלו ישראל במדרגת האמונה, 'וַיַּאֲמִינוּ בה' וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ', אך עדיין היו זקוקים לעזרת המנהיג כדי לומר שירה, אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי-יִשְׂרָאֵל . במתן-תורה עלו מדרגה ואמרו 'נעשה ונשמע', אך הגם שהיו נסיגות, לפני כניסתם לארץ הגיעו ישראל למדרגה שהשירה כהודיה פרצה מליבותיהם גם ללא ניצוחו של משה-רבנו, 'אז ישיר ישראל'.

וכי מי אמר שהשירה כה רצויה אצל ה'. שירה היא הכרת טובה, ואף לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים חוץ מקרבן תודה. ואומר רב מתנה בערכין: [הקללות באות] 'תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹקיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב...', איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב... - זו שירה! ובשבח אותה שירה אומר המדרש: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם, שאמר שירה לקדוש-ברוך-הוא, אלא ישראל... כיון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש-ברוך-הוא, שנאמר: 'אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי-יִשְׂרָאֵל', ומרים הידרה ויצאה בתופים... מרים הנביאה ובעלת האמונה העזה שהכינה את התוף עוד בגזרות פרעה.

בדומה מצינו במדרש  על הפסוק 'הַלְלוּיָ-הּ שִירוּ לה' שִׁיר חָדָשׁ, תְּהִלָּתוֹ בִּקְהַל חֲסִידִים'. 'אמר הקדוש-ברוך-הוא: כשם שעשיתי אני את כל החדשות, אף אתם תאמרו לי שיר חדש, שנאמר: 'שִׁירוּ לה' שִׁיר חָדָשׁ', ומי הם החסידים? אלו ישראל', שירה חדשה אותה שבחו גאולים, וכדברי הגמרא בחולין, אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל למטה.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו