אסף פריד
אסף פריד צילום: מינהלת הר הבית

בשנים האחרונות כתבנו רבות על המתרחש בהר הבית, על הבעיות שיש בהר עוד מימי ההחלטה של דיין למסור את מפתחות ההר לידי הוואקף הירדני.

על האבסורד הזועק לשמים במדיניות הממשלה שהתקבלה מיד אחרי ששת הימים לפיה אסורה תפילת יהודים בהר הבית. בנוסף סיפרנו על השתלטות הוואקף הירדני על הר במסגרת ההפקרות הישראלית. דיברנו רבות על עמדת הרבנות הראשית אשר בענוותנות נמנעה מלקחת אחריות על הר הבית והובילה במישרין להפקרת הר קודשנו לידי האיסלם.

דיברנו ארוכות גם על השינוי האדיר שהתרחש בהר הבית בשנים האחרונות. על הצטרפות רבנים רבים לעולי הר הבית. על הנהירה של עם ישראל להר. על השינוי הדרמטי בעמדת הממשלה ביחס לוואקף ובריוני התנועה האיסלמית ועל השינוי המבורך ביחס לעולים היהודים להר. דיברנו רבות על הגידול האדיר במספר העולים ועל שבירת השיאים שכבר הפכה לשגרה. אולם, נראה לפעמים שמרוב עצים קשה לראות את היער ובריצה המטורפת קדימה בשנים האחרונות הפסקנו לדבר על המטרה.

ישנם שלוש מטרות בפעילות שלנו בהר הבית. כל אחת ראויה וחשובה בפני עצמה, וכל אחת מהם מצדיקה מאבק וקמפיין ציבורי.

המטרה הראשונה, ריבונות ישראלית.

לא יתכן שהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, המקום ממנו הושתת העולם, המקום בו נעקד יצחק, המקום בו עמד בית המקדש, לא יהיה בריבונות מלאה של עם ישראל. אף עם לא מפקיר את המקום החשוב לו ביותר לזר. שלא לדבר, לאויב. אף מדינה ריבונית לא מוסרת את ליבה לאחריות מדינה אחרת. חולשה ישראלית בהר הבית מקרינה על כל ארץ ישראל כמאמר חז״ל ״פלטרין של מלך לא כבשת, ואתה כובש לך חוץ לארץ?״ או כפי שסיכם אצ״ג ״השולט בהר שולט בארץ״.

המטרה השניה, חופש דת ליהודים.

לא יתכן שבמדינת ישראל, מדינת היהודים, מדינה האמונה על חירויות הפרט, בה כל צרוע וזב יכול לקיים את אמונתו ואורח חייו. לא יתאפשר פולחן יהודי בהר הבית.

לא יתכן שבהר הבית לא יהיה מקום מוסדר לתפילת יהודים. לא מקובל שבהר הבית יהודי לא רשאי לעלות עם טלית ותפילין. לא יתכן שתקיעת שופר נטילת לולב או הדלקת נר חנוכה יהיו אסורים בהר הבית.
לא יתכן שמדיניות מזעזעת זאת תהיה מדינות רשמית של הממשלה

אבל המטרה העיקרית היא מקדש והשראת שכינה

בהקדמתו לספר שמות אומר הרמב"ן כי ספר שמות הוא ׳ספר הגלות והגאולה׳. לכן לכאורה היה הספר צריך להסתיים באמצע פרשת בשלח, מיד לאחר היציאה ממצרים וטביעת המצרים בים סוף. הרי לאחר קריעת ים סוף עם ישראל יצא מעבדות לחירות ולכאורה הושלמה הגאולה.

הרמב"ן מבאר שגלות מצרים לא הסתיימה עד אשר השרה ה' את שכינתו על עם ישראל, בשביל גאולה לא צריך לצאת מעבדות לחרות, גאולה אמיתית היא רק כאשר ה' מתהלך בקרב המחנה, ולכן ספר שמות מסתיים בהשראת שכינה במשכן.

לפני כ-150 שנה התחלנו במסע אל הגאולה, השלמנו חצי מהדרך, הפרחנו את הארץ, בנינו מדינה חזקה, כלכלה פורחת, צבא חזק, הקמנו מחורבות אירופה את עולם התורה, ישבנו את יהודה ושומרון.

את כל זה עשו אבותינו. לדור שלנו נותר לגמור את המלאכה ולבנות את בית המקדש. 

בל נשגה באשליות, בניין בית המקדש מתעכב לא בגלל הוואקף ולא בגלל הממשלה. אפילו לא בגלל המשטרה. בית המקדש טרם נבנה בגלל שעם ישראל לא להוט לזה. רבים מאיתנו לא מרגישים חוסר במקדש.

2000 שנות גלות, 2000 שנה של ריחוק, גרמו לנו לאבד את תחושת החוסר ולאבד את השאיפה הכבירה לקרבה אמיתית לא-ל חי.

עליה להר הבית היא הדרך להשגת שלוש המטרות. 

עליית יהודים להר הבית מחזקת בפועל את ריבונות ישראל, במקום שיש יהודים - יש שלטון ישראלי. זה נכון ביהודה ושומרון וזה נכון כפליים בהר הבית. 

במקום שיש יהודים תהיה משטרה, במקום בו אין יהודים יהיה שלטון איסלאמי. ככל שיותר יהודים עולים להר הבית שלטון ישראל גובר ואחיזת הוואקף נחלשת. זאת עובדה.

אין יהודי שעולה להר הבית ולא מתפלל, בצורה גלויה יותר או פחות. עליית יהודים להר הבית, משנה בפועל את המציאות בהר הבית. 

כיום עולים כ-100 יהודים ביום, וכבר מתקיימות בהר הבית כל יום תפילות שחרית ומנחה. אם יעלו ביום 1000 יהודים, נזכה גם להתפלל עם טלית ותפילין.

עליית יהודים להר הבית, מקדמת בפועל את בניין המקדש. 

כל יהודי שעולה להר הבית צריך להיטהר מטומאות היוצאות מהגוף, אלו דינים שלא קיימנו כמעט 2000 שנה. עלייה להר הבית מחייבת את לימוד ההלכות הקשורות בטהרה, לא לימוד עיוני בלבד, אלא לימוד הלכה למעשה. העולים נתקלים בבעיות ושואלים את הרבנים שאלות, וענף שלם בתורה שהיה רדום אלפי שנים נעור לתחיה.

גם נושא גבולות הקדושה הר הבית ומקום המקדש המדויק, נושא עליו נשתברו קולמוסין רבים, זוכה לבירור מחדש. הפעם לא על ידי חוקרים מרוחקים ומנותקים, אלא על ידי אנשים שמכירים היטב את הר הבית וחיים אותו ממש.

עלו להר. מכל הסיבות שבעולם.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו