ד"ר חיים משגב
ד"ר חיים משגב צילום: עצמי

גם  הסדר טיעון , אם יהיה, בבית המשפט המחוזי בירושלים, לא יצליח למחוק, לשיטתי, את הכתמים הרבים שדבקו בפניה של מערכת המשפט, כפי שהם מוצאים  ביטוי, בעיניי, בדבריה של נשיאת ביהמ"ש העליון בעתירות שביקשו לפסול תוצרים של חדירה לא חוקית לטלפונים : "... אין בתוצאה זו  כדי לגרוע מן הפסול בהתנהלות הרשות החוקרת... יש לצפות כי מקרים מסוג זה לא יישנו וכי גורמי אכיפת החוק יפעלו בהתאם לדין ובגדר הסמכויות המוקנות להם ..." 

כלומר, מה שאומרת אסתר חיות, לשופטים, לאלה ששומעים כעת את העדויות, מעוררות הפלצות, לטעמי,  במשפטו של בנימין נתניהו, הוא שהם רשאים להתעלם מהפרות החוק הבוטות שהתגלו עד כה ; ובכך היא מתירה את הרצועה  ושולחת את הנאשמים, איש איש לנפשו. ולזה בדיוק התכוונה פרופ' רות גביזון ז"ל, כלת פרס ישראל, כשהיא אמרה , לפני מספר שנים, שאין היא סבורה שנתניהו יכול לזכות במשפט צדק. אם כולם עשויים מאותו אריג, שופטים ופרקליטים, אז אין כל דרך ליצור חיץ ביניהם.

מותר לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה מכהן גם ללא אישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה, בניגוד לאמור בחוק יסוד: הממשלה   ומותר להציג בפני נחקר "מקורבת" שלו כדי לשבור את רוחו ומותר להדליף מתוך חדרי החקירה קטעי עדויות ומותר, כמובן, לצאת למסעות ציד בהשתתפותם של מאות חוקרים ופרקליטים מבלי שאיש מהם יודע מה היא העבירה הנחקרת; אלא רק איזה ראש צריך לשים על הכוונת.

השופט יוסף אלרון, הצדיק היחיד בסדום המשפטית, לתפיסתי,  דווקא חשב אחרת מכל השופטים שהיו בדעתה של חיות כשהוא אמר:   "...לא יעלה על הדעת כי במסגרת מאמציהן למיגור הפשיעה יבצעו חוקרי המשטרה פעולות המנוגדות לדין, שהרי אין מתקנים עוול בעוול...",   אבל קולו נבלע במלל שמשתרע על פני עשרות עמודים, ריקים מתוכן, לדעתי, של שופטים שרואים לנגד עיניהם, למיטב התרשמותי, רק את ההגנה על מערכת משפט חסרת מעצורים .

ואין גם לשכוח,  שלא בפעם הראשונה נשלחים רמזים עבים מן הסוג הזה. קצת קשה לראות זאת בעין לא מנוסה אבל זה קורה. התפרים נפרמים. האמת מבצבצת מכל פינה.  נציגי פרקליטות המדינה, גם הם  מבינים, להערכתי,  באיזו ביצה  טובענית הם נמצאים; ואז נולדות  ההחלטות המוזרות בגבעת רם שתכליתן לרדד את זכויותיו של נאשם בפלילים. אין עוד לחזקת החפות כל משמעות .

בד בבד, מופצות גם ידיעות-כזב. תעשייה שלימה מגויסת לצורך זה. סיפורים על גריסת ניירות ערב העזיבה של לשכת ראש הממשלה או על ג'קוזי שלא היה ולא נברא או על צמיד יקר ערך שניתן, כביכול במתנה. התכלית של כל אלה ברורה לחלוטין.  להשכיח מלב הציבור את העובדה שהמהפך השלטוני לא באמת התרחש בקלפי.

כך או כך, לי אין ספק שהמשפט יימשך, למצער, עד שיסולקו מכתב האישום כל העבירות הגוררות קלון; אין כל דרך אחרת להוכיח את קלונה של מערכת אכיפת החוק.