עפרה לקס: מי שכח את הרוגי מירון? מהצד השני, כאן 11