משרד המשפטים
משרד המשפטיםצילום: Yossi Zamir/Flash90

מנכ"ל משרד המשפטים עו"ד ערן דוידי מינה את עו"ד האני ואקד לתפקיד הממונה על פעילות משרד המשפטים בחברה הערבית.

במסגרת תפקידו ירכז עו"ד ואקד את פעילות משרד המשפטים לקידום החלטות הממשלה 549 ו-550 שעניינן תכנית כלכלית לצמצום הפערים בחברה הערבית ולטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.

בחודש אוקטובר האחרון אישרה הממשלה את החלטות 549 ו-550 במטרה להביא לצמצום פערים בין החברה הערבית לבין כלל האוכלוסייה ולקידום ושילוב טוב יותר בחברה תוך דגש על פיתוח התעסוקה, פיתוח מנועי צמיחה ברשויות המקומיות והעלאת הפריון ותרומה לכלכלה הלאומית (החלטה 550) וכן במטרה לפרק את ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, להפחית את תופעות הפשיעה והאלימות בה, להעלות את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל בכלל ושל תושבי הנגב, ולהגביר את שיתוף הפעולה ואת אמון הציבור הערבי במערכת אכיפת החוק (החלטה 549).

בהתאם לכך, שר המשפטים ומנכ"ל המשרד הנחו את כלל יחידות המשרד בהן פרקליטות המדינה, ייעוץ וחקיקה, הממונה על חדלות פירעון, היחידה הממשלתית לתאום המאבק בגזענות, הסיוע המשפטי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לגבש פרויקטים ייעודים במסגרת החלטות הממשלה ולפעול לקידומם. במסגרת תפקידו, יהיה עו"ד ואקד אחראי על תכלול כל ההיבטים הקשורים לפעילות משרד המשפטים בחברה הערבית, וידווח על התקדמות הפרויקטים השונים למנכ"ל המשרד ולשר המשפטים.

עו"ד האני ואקד
עו"ד האני ואקדצילום: דוברות משרד המשפטים

עו"ד האני ואקד מכהן מאז חודש יולי 2020 כראש בית הדין לעניין שירות התעסוקה -קורונה, וקודם לכן ניהל את המחלקה המשפטית ביחידת רשם החברות ברשות התאגידים. עו"ד ואקד הוא בוגר תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות) בהתמחות החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן ובעל תואר מוסמך במשפטים באוניברסיטת תל אביב בהתמחות בחטיבה הפלילית. בעברו שירת כקצין במשטרת ישראל בתפקיד תובע משטרתי במחוז ירושלים וטרם גיוסו למשטרה התמחה בפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) במשרד המשפטים.

עו"ד האני ואקד, הממונה על פעילות משרד המשפטים בחברה הערבית: "למשרד המשפטים יש חשיבות עצומה בטיפול בנושאים שבליבת החלטות הממשלה 549 ו-550. אני נכנס לתפקיד ייחודי בעל השפעה ומשמעות עצומה ברמה הלאומית, מתוך רצון עז לקדם את הפרויקטים הרבים שהמשרד יוזם כבר בימים אלו. אדאג להיות מחובר לשטח בכדי להתאים את הדרוש ולהביא לחיזוק המטרות המשותפות. אני מודה לשר ולמנכ״ל על הבעת האמון".