עו"ד זלמן בלאק
עו"ד זלמן בלאק צילום: יח"צ

אחרי ההפסד בנוגע להפסקת סבסוד המעונות לאברכים בבג"ץ, מנסה המדינה למנוע דיון בנושא הכרה בסבסוד עבור לומדי במסלולי הדיינות או ההוראה בדיוק כמו סטודנטים.

על פי הכללים שקבעה הממשלה הוגבלו לימודי הרבנות בשני היבטים: לפי משרד האוצר, אברך הלומד לרבנות יהיה זכאי למימון רק בתנאי שעבר כבר לפחות מבחן אחד עד לתחילת השנה הנוכחית (ינואר 2021) ובנוסף, רק בתנאי שעבר את המבחן בהצלחה. לשם השוואה, סטודנט הזכאי לסבסוד דומה לילדיו, אינו נדרש לעבור מבחן עוד קודם השנה בה לומד הילד במעון, וגם אינו נדרש לעבור את המבחן בהצלחה.

העותרים לבג"ץ, מטעם הארגון החרדי 'אמת ליעקב' ועמותת 'שמורה', טענו באמצעות עו"ד זלמן בלאק כי יש להוציא צו על תנאי ולהורות למשרד הכלכלה, אגף התקציבים במשרד האוצר והשרים הרלוונטיים להסביר, "מדוע לא יושוו תנאי הסבסוד למעונות יום של לומדי דיינות ורבנות ללומדי מקצועות אחרים ויבוטלו התנאים שנקבעו ביחס ללימודי רבנות ודיינות למבחני התמיכה להשתתפות בשכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים".

עוד דרשו העותרים החרדים מבג"ץ כי יורה למחוק את הסעיף, "בו נקבע כי חרף שהמשיבים מכירים בלימודים לרבנות ודיינות כלימוד התורם ליציאה לעבודה, על האב לעבור בהצלחה מבחן 'חובה' בשנה הקודמת לשנת הלימודים כתנאי לקבלת הסבסוד. בית המשפט הנכבד, יתבקש לקבוע כי הנרשמים ללימודי רבנות יקבלו סבסוד מהיום הראשון ללימודים, ללא כל תלות במבחן כזה או אחר".

"לחלופין יתבקש בית המשפט הנכבד, לקבוע תנאי ההצלחה במבחן יהיה בשנת הלימודים הרלוונטית – השנה בה ניתן הסבסוד. כמו כן, בית המשפט הנכבד יתבקש לבטל את הדרישה למבחן חובה, ולקבוע כי אף מי שעבר בהצלחה מבחן "בחירה" יזכה לקבל סבסוד", הוסיפו העותרים.

בתשובתה, טוענת המדינה כי דווקא בהתבסס על ההפסד הקודם שלה, כאשר השופטים קבעו כי יש לדחות את הפגיעה בלומדי התורה לשנת הלימודים הבאה - אין טעם לדון כעת בעתירה המבקשת להשוות את תנאי הלומדים לרבנות או לדיינות לתנאים של שאר הסטודנטים, לגבי קבלת זכאות להשתתפות המדינה בהוצאות שהות ילדיהם במעונות היום.

"על רקע משמעותו האופרטיבית של פסק הדין האמור, דומה כי בשלב זה הפכו העתירות שבנדון לתיאורטיות", טוענת המדינה בתשובתה לבג"ץ. "במצב דברים זה יטענו המשיבים כי יש להורות על מחיקת העתירות ואין מקום לקיים דיון תיאורטי בסוגיה אשר היא בפועל חסרת נפקות מעשית מבחינת העותרים, וכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות", ולכן הם מבקשים למחוק את העתירות.

בארגון 'אמת ליעקב' אומרים כי מדובר בטענה אבסורדית שכן, דווקא כפי פסק בית המשפט בנוגע לדחיית כניסת גזירת המעונות לתוקף, יש צורך בעדכון האברכים כעת מה יהיה בגורל ילדיהם בשנת הלימודים הבאה, ואין לדחות את העתירה בנושא - כל עוד השינוי של ליברמן לא בוטל אלא נדחה בלבד.

לדברי עו"ד זלמן בלאק, המייצג כאמור את העותרים, "לנוכח העובדה כי המבחנים לא בוטלו אלא נדחו בשנה, אנו סבורים כי יש לדון בעתירות כבר עתה ולא להמתין לשנה הבאה, כך שהאברכים ידעו מראש היאך עליהם לפעול".