מיסים
מיסים צילום: איסטוק

גובה מדרגות מס הרכישה עודכן השבוע בהתאם לשיעור עליית המדד על פי חוק מיסוי מקרקעין. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.

השנה העדכון משמעותי יותר שכן המדד עלה בשיעור השנתי הגבוה מזה יותר מעשור.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.

לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם ב־2021 לא שולם מס על שווי שעד 865,747,1 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 545,805,1 שקל ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.