שר הביטחון בני גנץ
שר הביטחון בני גנץ צילום: דובר צה"ל

שר הביטחון בני גנץ הציג אחר הצהריים (שני) את חוק הגיוס במליאת הכנסת.

לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה אמר גנץ: "מתוך הכרה בערך לימוד התורה ותחת ההבנה כי לא כל תלמידי הישיבות ישרתו מחר בבוקר, ואולי לא בכלל, מטרת ההצעה היא לפעול ככל הניתן לקידום השוויון בשירות, באמצעות הגדלת מספר המשרתים החרדים בצה"ל".

"חבריי החרדים - אני רואה אתכם שותפים מלאים בתהליך שבו נשמור על עולם התורה ועל עוצמתה ולכידותה של ישראל. המצב הנוכחי בו מחצית מבני ה-18 אינם מתגייסים פוגע בחוסן הישראלי הבסיסי, ולכן נעשה הכל כדי להגיע להסכמות", אמר שר הביטחון.

גנץ סיפר כי על מנת להשיג את יעדי הגיוס, פועלים בצה"ל להרחבת מסלולי שירות מותאמים לציבור החרדי, "שיבטיחו שמי שנכנס חרדי ישמור על זהותו. ישנם גם מנגנונים שמטרתם להבטיח עמידה ביעדים כדי שנשמור על הצרכים הביטחוניים. חבריי החרדים הנמצאים פה במליאה – אני בטוח שלא נגיע לשימוש בהם".

גנץ הוסיף: "הצעת החוק אינה עומדת בפני עצמה. אנו נמצאים בתהליכי הקמה של צוות ממשלתי שיקדם מתווה שירות חדש וכולל למדינת ישראל. מתוך ראיה שרוב מוחלט חייב לשרת, אך לא כולם חייבים או יכולים לשרת בצה"ל. במסגרת המתווה, צה"ל יקבל קדימות בתהליך האיתור, ומי שישרת יותר ובשירות קרבי יותר, יתוגמל יותר.

''זוהי אחת הרפורמות המורכבות, החשובות והמשמעותיות לביטחון ישראל ולחוסנה של החברה הישראלית. לצערי, ישנם עיכובים בהתנעתה – אבל אני מתכוון לעמוד על כך שהיא תתקדם. המשימה המונחת בפנינו בשנים הקרובות – היא לשמור על צה"ל כצבא העם שיכול למלא את משימתו בשמירה על הביטחון, ולצד זאת לשמור על החברה הישראלית כחברת כל שבטיה, ולא להפוך אותה לחברת שבטים", כך שר הביטחון.

ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה הגיב לחוק הגיוס: ''ערך הלימוד הוא הרבה יותר מערך אם בכלל של צבא. צבא זה לא ערך. צבא זה צורך. אם לא צריך לא צריך צבא. יותר טוב שלא יהיה צבא. מי שתומך בחוק חותר תחת ערך קיומנו''. לסיעת רע''מ אמר מקלב: ''אין לכם זכות מוסרית לתמוך בחוק הזה''.

יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני הגיב לחוק הגיוס שהובא להצבעה בקריאה ראשונה. "לעם ישראל אין זכות קיום בלי לומדי התורה, גם כשהתפזרנו בכל הגלויות, היהודי בסין, בפולין ומרוקו דיברו באותה שפה של לומדי התורה", אמר גפני. "בלי לומדי התורה לא היינו קיימים כעם ולא היינו חוזרים לארץ ישראל, נילחם על כך שלומדי התורה ימשיכו ללמוד בלי מכסות ובלי תנאים, ולא נתמוך בשום חוק שמגביל את הערך הקדוש הזה".