חנן מלצר
חנן מלצר Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופט חנן מלצר, צפוי להתמנות לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון של מגדל אחזקות באספה הכללית הקרובה.

שלמה אליהו, בעל השליטה בחברת מגדל אחזקות, הודיע על פרישתו מתפקיד יו"ר הדירקטוריון. שלמה אליהו ימשיך לכהן כדירקטור בחברה.

חנן מלצר אמר: "אני שמח שהתבקשתי להצטרף לשורותיה של קבוצת מגדל ועל האמון שמר שלמה אליהו והדירקטוריון היו נכונים לתת בי. עבורי זו זכות ובמידה מסוימת אף שליחות ציבורית לכהן כיו"ר הדירקטוריון של מגדל אחזקות, שהיא מספינות הדגל של עולם הביטוח והפיננסים, ולסייע לה להגשים את כל האתגרים שבפניה ולהמשיך להוביל את תחום הביטוח וההשקעות".

שלמה אליהו יו"ר מגדל אחזקות היוצא אמר: "אני בטוח כי המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופט בדימוס חנן מלצר, יחד עם דירקטוריון מגדל אחזקות שאני אמשיך להיות חלק ממנו, וכן עם המנכ"ל המיועד של מגדל אחזקות ועם האורגנים של מגדל ביטוח ומגדל שוקי הון, נדע להוביל את כל קבוצת מגדל לעבר אתגרים חדשים".

חברת מגדל ביטוח נוסדה בשנת 1934 בירושלים, על ידי משפחות של אנשי עסקים שפעלו תחת השלטון הבריטי, קבוצה של משפחות יהודיות מאלכסנדריה וחברת הביטוח האיטלקית ג'נרלי.

המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק הוא שהעניק לה את שמה, כביטוי לחוסן ולביטחון שמעניקה מגדל ללקוחותיה. כ- 8 עשורים מעמידה מגדל לשירות לקוחותיה ביטחון כלכלי על ידי קשת רחבה ומגוונת של מוצרי ביטוח, מוצרים פנסיונים, פנסיה ושירותי ניהול נכסים פיננסים, המעניקים ללקוחותיה הגנה וביטחון כלכלי.בעל השליטה בחברה הינו מר שלמה אליהו המחזיק, באמצעות אליהו 1959 בע"מ כ- 68.46% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

הקבוצה פועלת בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל. פעילות הביטוח של הקבוצה, מתבצעת באמצעות מגדל ביטוח. פעילות הפנסיה והגמל של קבוצת מגדל, מתבצעת באמצעות החברות הבנות של מגדל ביטוח: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופת גמל בע"מ ("מגדל מקפת"), המנהלת את קרנות הפנסיה החדשות של קבוצת מגדל, מקפת אישית ומקפת משלימה, וכן מנהלת את כל קופות הגמל של הקבוצה, וכן באמצעות יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ המנהלת קרן פנסיה ותיקה, יוזמה קרן פנסיה לעצמאים. קבוצת מגדל עוסקת גם בהשקעות באמצעות מגדל שוקי הון בע"מ.