אמציה הר שושנים מספר בראיון לערוץ 7 על מיזם 'מדויקים' שנועד להכווין תלמידי שמינית בציונות הדתית בהחלטתם באשר למסגרת ההמשך בשנה הבאה.

הר שושנים מספר כי בפני תלמידי י"ב ניצבת רשימה של 110 מוסדות שונים והאפשרות להבחין ביניהם אינה פשוטה ואינה מסתכמת באורך השירות צבאי שאליו מכוון כל מוסד. בדבריו הא מציין כי יועצים חינוכיים, ר"מים וראשי ישיבות תיכוניות מסייעים בהכוונה כאשר השאלה היא הגוון הרוחני של כל מקום, ומסתבר שלא די גם בכך. "החבר'ה מדווחים על בלבול גבוה", הוא אומר.

עוד הוא מציין כי תלמידי השמינית מקבלים החלטות בשלב מאוחר מאוד של השנה וגם במהלך תחילת השנה שלאחר מכן הם מדלגים ממוסד למוסד כחלק מהגישוש והחיפוש אחר המוסד המתאים להם. התחושה הי שגם לאחר הרשמה, שאולי נועדה כהרשמה 'ליתר ביטחון', תמיד ניתן יהיה להחליף מוסד בהמשך השנה.

המיזם שאותו מוביל הר שושנים מבקש לבחון כל תלמיד ותלמיד על פי כישוריו, רצונותיו וצרכיו ובתאם מתאים לו את המוסד המותאם לו. המטרה היא להמליץ לכל תלמיד על מספר מצומצם של מוסדות לאחר ניפוי עשרות מוסדות המתאימים לו פחות. זאת מבלי לבטל את יכולת הבחירה שלו ובלי למחוק את הייעוץ שאותו מקבלים התלמידים בישיבות התיכוניות.

המודל שמנחה את המיזם הוא מודל עסקי של חיפוש עובדים והתאמתו לעולם החינוך של הציונות הדתית.

לדבריו ראשי המוסדות העל תיכוניים רואים ומבינים את חשיבותו של המיזם, אך שואלים מה יהא על עולמן של הבנות ובחירת מסלול ההמשך בשירות לאומי או במסלול לימודי ואחר. להערכתו תהיה בעתיד גם התמקדות בתלמידות אולפנות, אך הבחירה כעת להתמקד בישיבות נובעת מעולמו האישי כמי שניהל ישיבה תיכונית וישיבה גבוהה בעברו, אך כדבריו "נגיע גם לשם".

על מנת לאפיין כל מוסד ביקשו הר שושנים ואנשיו מהמוסדות לשלוח איפיון המוסד ובנוסף בוצע איפיון של אנשי המיזם עצמם, ושיתוף הפעולה מוכיח את עצמו גם מול ראשי הישיבות התיכוניות עצמם.