השר עייסאווי:"אזרחות לא שוללים - היא קודש קודשים!"