הרב יעקב ורהפטיג
הרב יעקב ורהפטיג צילום: דוברות

לפני שבועיים בלבד פרסם הרב יעקב ורהפטיג, אב בית דין לממונות ודיין גיור לשעבר, תמיכה בחוק הגיור של השר לשירותי דת מתן כהנא.

לאחר פרסום תזכיר החוק בשבוע שעבר וההתקפות נגדו, יוצא הרב ורהפטיג במכתב נוסף ומפורט על חשיבות החוק אותו מקדם השר כהנא.

הרב ורהפטיג פונה אל הרבנים הראשיים לישראל וקורא להם לשתף פעולה עם השר. כמו כן הרב ורהפטיג תובע את עלבונם של הרב חיים דרוקמן והרב דוד סתיו על דברי הביקורת הקשים נגדם רק בשל תמיכתם בחוק הגיור. הרב ורהפטיג גם יוצא נגד ביקורת שאינה עניינית כנגד החוק בעיקר נגד אלו שכתבו נגדו מבלי לקרוא כלל וכלל את תזכיר החוק.

המכתב המלא של הרב ורהפטיג:

"בראשית דברי אני מבקש למחות נמרצות על הפגיעה בזקן רבנינו הרב חיים דרוקמן שליט''א, וברבה של שוהם הרב דוד סתיו שליט''א.

המחלוקת הינה חלק חשוב בלימוד תורה. אך לצד המחלוקת דווקא תלמידי חכמים צריכים להרבות שלום בעולם, ודווקא במצבים בהם כל אחד משוכנע בדעתו ובצדקת דבריו. ואנו השואבים מהם דוגמא מצפים מהם להזהר מאד מפגיעה באחר, במילים ונוסח מעליב.
וכדברי הראי"ה קוק זצ''ל שדווקא במגוון הדעות מתגלית השלמות.

א. לענין חוק הגיור שיש המכנים אותו "רפורמת הגיור" אין כאן שום רפורמה, והמתווה לא פוגע כהוא זה בהלכות הגיור. המתווה חוזר לדרך בה נהגו לפני שנים בארץ.
רב עיר הממונה על הכשרות, עירוב, טהרת המשפחה, לווית המת, ועל העולם ההלכתי בכלל, היה מופקד מתוקף תפקידו גם על הגיור.
וכך נהוג גם בעולם כולו - רבני המקום בגולה אחראים על הגיור.

ב. המציאות כיום שאין חוק גיור והסמכות נתונה לראש העדה הדתית- ביהדות הוא הרב הראשי- שריד מהתקופה העותומנית והמנדט הבריטי.
לפנינו הזדמנות מיוחדת לעגן את הגיור כהלכה בחוק. על פי כל דיני התורה וההלכה המסורה מדור לדור. וכך נצליח לבלום את הסכנה " מגיור" שאיננו הולך על פי אמות המידה ההלכתיות.
"גיור" המרמה את המבקש להתגייר ואינו יודע שהוא נשאר בגדר גוי.

ג. בהלכה ישנו מרווח בין גיור לכתחילה לגיור בדיעבד:
1. הנוהג היום בבתי הדין לגיור בארץ ובאלו המוכרים בחו''ל.
המועמד לגיור חייב בלימוד באולפן הגיור. על מנת שיכיר את עיקרי ההלכה. תפילה, כשרות, טהרת המשפחה, שבת וחגים, בין אדם לחברו, ידיעת הנושאים העיקריים בתנ''ך ובמחשבה, ובעיקר באמונה בקב''ה.
בהלכה מצויין שצריך ללמדו מקצת המצוות, אך במציאות בשטח מלמדים אותם הרבה יותר.
כל בתי הדין לגיור דורשים שהמתגייר יצהיר על קבלת המצוות בפני בית הדין. קודם למילה והטבילה. בית הדין מנסה להתרשם עד כמה שאפשר בכנותו של המועמד, ואם הוא חושד שאלו דברים מהפה לחוץ דוחים את קבלתו עד שיקבל על עצמו באמת ובתמים לחיות כיהודי.

2. כאן יתכן ותהיינה גישות שונות. מהן המצוות בהן נתמקד, ובהתרשמות בית הדין בכנות דבריו.
בתי הדין כולם מקלים מאד בקבלת הגר אפילו שזה נגד פשט של חז''ל. שאין מגיירים לשום דבר כגון כדי לשאת בן זוג שאינו יהודי. והכל על פי הכרעת "האחיעזר". "עת לעשות לה' הפרו תורתך".
ובמיוחד בתקופה זו בה אנו עומדים בסכנת התבוללות עקב עליית נכדים לסב יהודי. וכך אחוז המתבוללים עולה משנה לשנה.

ד. ישנן שתי הצעות לחוק הגיור החדש:
האחת - היא "הצעת יוליה". ח''כ מטעם ישראל ביתנו.
יוליה מבקשת להפקיע את נושא הגיור מהרבנות הראשית על ידי הקמת בתי דין של רבני עיר.
השניה - "הצעת מתן"- שר הדתות.
הצעתו של מתן מבוססת על התייעצות עם רבנים חשובים, והיא נותנת מקום נרחב ומפקח לרבנות הראשית.

ה. המתנגדים לחוק החדש - לדאבוני, הרבה מן המתנגדים לא עברו עליו בצורה מעמיקה או אפילו לא עברו עליו בכלל. וחלקם מבססים את התנגדותם, על סמך שמועה בלבד.
חלק מהמתנגדים משמיצים את ההצעה בדברים שאינם אמת מכל וכל.
אני קורא לכל אחד ואחד שיבדוק את החוק לפרטיו ויראה האם הוא אכן "כצעקתה". או שמא אינו נורא כל כך גם אם הוא לא מסכים לכל פרט שבו.
מאז הניסוח הראשון ועד לניסוח העכשווי, נעשו בו תיקונים רבים מתוך רצון לחזק את הרבנות הראשית ולא ח''ו להחלישה.

ו. פניה לרבנים הראשיים -
תקוותי שהרבנים הראשיים ובעיקר הרב דוד לאו שליט''א שהגיור תחת סמכותו, יבינו את חשיבותו של "חוק הגיור". ולא ישאירו את נושא הגיור בגדר תקנות היכולות להשתנות בקלות ויעבדו יד ביד עם השר מתן כהנא לקבלת חוק טוב ומועיל. שאם לא כן, תתקבל הצעת החוק של חברת הכנסת יוליה, המחלישה את מעמד הרבנות הראשית. וזה יהיה פספוס לדורות".

whatsapp
הצטרפו לקבוצת הוואטצאפ של ערוץ 7