מגיש הטלוויזיה ברשת WSAZ האמריקנית פנה לקבל דיווח מכתבת השטח טורי שהיתה אמורה לספר על תקלות בצנרת הקפואה בדאנבר שבמערב וירג'יניה.

הכתבת התחילה לדבר ונדרסה על ידי רכב שעבר במקום. הכתבת נותרה מרוכזת ותיארה: "אלוהים אדירים, נפגעתי ממכונית כרגע. אני בסדר, נפגעתי כרגע ממכונית אבל אני בסדר".

טורי פונה למגיש בהלצה: "אתה יודע שזה השבוע האחרון שלי בעבודה, ואני חושבת שזה מה שקרה דווקא לי, טים".