נר נשמה
נר נשמה צילום: איסטוק

הרב ששון גריידי זצ"ל ששימש כראש השוחטים בירושלים קרוב לשישים שנה נפטר לפנות בוקר. בן 86 היה בפטירתו.

המנוח היה תלמיד חכם עצום וחיבר ספרים על הלכות שחיטה וטריפות. היה אף מחשובי רבני עדת תימן בישראל ומוערך מאד בקהילה.

בני משפחתו ציינו את שקדנותו העצומה בתורה לאורך שנות חייו ותיארו את מידותיו התרומיות שהיו לשם דבר בקרב סובביו.

המנוח הותיר אחריו בנים, בנות וצאצאים רבים ההולכים בדרכו.

מסע ההלוויה יצא הבוקר מבית מדרשו ברחוב המ"ג 4 בירושלים בדרכו להר המנוחות שם נטמן.

למודעת האבל