מחלקת קורונה
מחלקת קורונהצילום: David Cohen/Flash90

גל האומיקרון מעמיס במיוחד על קופות החולים. בימים אלו יש יותר מחצי מיליון ישראלים מאומתים לקורונה. רובם אמנם לא זקוקים לטיפול רפואי, אך מתוכם יש יותר מ־76 אלף איש שזקוקים למענה ולטיפול רפואי.

העיתון 'ישראל היום' פרסם כי על פי קבינט המומחים המייעץ למשרד הבריאות בראשות פרופ' רן בליצר, העומס על קופות החולים עלול להביא למיצוי המענה שבקופות - וכתוצאה מכך יעמיס עוד על מערכת האשפוז.

"תיתכן פגיעה באיכות הטיפול בשבועות הקרובים עקב עלייה בעומס במוסדות האשפוז", הזהירו בקבינט המומחים. "שיא התחלואה הקשה וגם שיא ההדבקות עדיין לפנינו, וקיים פוטנציאל ממשי לעומס כבד ולפגיעה ביכולות ובאיכות הטיפול עם מחירים משמעותיים. כמו כן, צפויים שבועות קשים ומורכבים במוסדות האשפוז, למרות השיעור הנמוך יחסית לגלים קודמים של חולים קריטיים מבין הקשים".

"עיקר החשש לתמותה עודפת הפעם הוא לא למונשמים בטיפול נמרץ אלא במחלקות פנימיות, גריאטריות ובקרב קשישים בקהילה, עקב ירידה באיכות הטיפול בשל העומסים", הוסיפו המומחים.

בהמשך לעלייה במספר החולים קשה, שהגיע ל־809 אתמול, מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, הנחה את מנהלי בתי החולים להיערך להוספת מיטות אשפוז ולצמצם פעילות אלקטיבית (טיפולים לא דחופים), ככל הניתן.

"ניתן לאשפז חולי קורונה גם במחלקות טיפול נמרץ שאינן קורונה, אם יש חדרים סגורים וניתן לבודד את המטופל לשביעות רצון היחידה למניעת זיהומים בבית החולים", ציין פרופ' אש במכתבו למנהלים. "ניתן גם להסב טיפולים נמרצים אלקטיביים, כגון כירורגיית חזה או נוירוכירורגיה, לטיפול נמרץ קורונה".

פרופ' אש הדגיש כי "בסיכום עם משרד האוצר ובגיבוי משרד ראש הממשלה נקבע שיהיה שיפוי על ירידה בהכנסות בהתאם לבחינת הנתונים שתיערך עד 1 במארס 2022. כמו כן, סוכם על קביעת קוד ייעודי לטיפול נמרץ קורונה ולאקמו קורונה. חמ"ל אשפוז יתמקד בוויסות מטופלים קריטיים תוך שיתוף פעולה עם ראשי חטיבות בתי החולים".