מתן כהנא
מתן כהנאצילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

המאבק ברפורמת הגיור של השר כהנא חוצה יבשות: שורה של דיינים מבתי דין מרכזיים באירופה חתמו על מכתב כנגד רפורמת הגיור של השר מתן כהנא.

במכתב הם מזהירים כי ההחלטה לפתוח את האפשרות לגיורים בניגוד להסכמת הרבנות הראשית תביא להשפעה ישירה על הגיורים בבתי הדין הרשמיים באירופה שלא יוכרו בבתי הדין בישראל כי יחששו שלא נעשו כראוי בישראל.

במכתבם הם מצטרפים לקריאת נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה RCE" שפרסמו לפני מספר שבועות מכתב נוקב בנושא וקראו לעצור את יוזמות הרפורמה בגיור.

גם הרב שרגא פייבל צימרמן ראב"ד 'הפדריישן' בלונדון המייצג עשרות רבנים פרסם מכתב בנושא. אליו הצטרפו ראשי בתי הדין של 'שומרי הדת' מאנטוורפן, בית הדין של הספרדים מלונדון, בית הדין של מנצ'סטר, בית הדין של שטראסבורג והרב מיכאל שמרלא ראב"ד שטרסבורג וחבר נשיאות "מרכז רבני אירופה".

במכתבם כותבים הדיינים: "אנו דייני ורבני הקהילות באירופה, אשר רבות בשנים עומדים מול נסיונות חוזרים ונשנים של מעשי ‏גיורים שאינם על פי דעת תורתנו הקדושה, ע"י גורמים שונים ומשונים, המנסים לחבל בכרם בית ‏ישראל, מביעים בזאת את מחאתנו החריפה לתוכנית הרפורמה המתוכננת רח"ל בנושא הגיור, ‏מתוך דאגה עצומה לגורל עמנו בכל מקום שהם, ולסכנת התבוללות איומה שכמותה לא היתה.‏

"‏החובה מוטלת עלינו לחשוף ולהתריע שהעומדים מאחורי הרפורמה, הם אותם רבני בית הדין הלא ‏מוכר, המכונה 'גיור כהלכה', אשר עיקר מטרתם לגייר בשיטת גיור חדשה 'גיור' ללא קבלת מצוות ‏מלאה וכנה, ו"גיור' ע"מ לנהוג כמסורתי, כגון הדלקת נרות וקידוש בשבת בלבד.

"‏זאת ועוד, שיש מרבניהם שהתבטאו שהמשימה שלנו להמשיך להביא מליוני גויים גמורים, שהיה ‏להם סב יהודי, לארץ הקודש! ולהקל את גיוריהם. כל קידום של רעיונות מסוכנים אלו, מהווה סכנה ‏נוראה ואיומה שחותרת תחת עצם קיומו של עמנו.

"‏וכבר יצאו גדולי הפוסקים ‎מדורות עברו, וגדולי הפוסקים בדורנו כנגד שיטת גיורים מזויפים אלו, ‏המכשילים יהודים רח"ל בנישואי תערובת והתבוללות חמורה ביותר שלא היתה כדוגמתה, בעיני גדולי הפוסקים גיורים אלו מסוכנים הרבה יותר מגיורים" הנקראים בגלוי "רפורמים", ‏אין ולעולם לא תהיה שום פשרה בכל דרך ובכל צד על הדרישה ההלכתית הברורה של קבלת עול ‏תורה ומצוות בכנות גמורה".

עוד כתבו: "‏ברוב חוצפתם ועזותם ובאיצטלא של שיקול. אווילי לרוב דמוגרפי בארץ ישראל, מעוניינים הם לפתוח ‏תעשייה משומנת של גירות המנוגדת לבסיס של הלכות גירות, ‏אשר לזאת ביתר שאת וביתר עוז, קוראים אנו לרבני ארץ הקודש "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה" ‏להיות דרוכים ולהכריז מלחמה כנגד תופעות הרסניות אלו. אשר במישרים גורמות להרס וכילוי כל ‏חלקה טובה של יהדות ברחבי אירופה והעולם כולו".

"‏אנו קובעים בצורה ברורה, כי כל פשרה ורפורמה בתחום הגירות בארה"ק, גורמת להרס ומכשול ‏באופן ישיר ומוכח ברחבי אירופה, ‏יש לעמוד בעוז על תקיפות ההלכה, וליידע שאין אנו שלומי אמוני ישראל, דייני אירופה, ורבני ‏הקהילות, נכיר בשום צורה ואופן באותם גרים שעברו הליך גיור במקומות פסולים אלו. ‏אנו באירופה, עומדים ונעמוד כחומה על משמר הקודש של טהרת העם היהודי, ‏מוכנים ומזומנים אנו לשנס יחדיו מותניים לעמוד כצוק איתן, מול אויבי ה' מבית ומחוץ שמטרתם ‏לחלל את כרם בית השם".

במכתב של הרב שרגא פייבל צימרמן, פונה הרב לרבני ודייני ישראל בכל אתר ואתר. "‏‏זה עתה שמענו שממשלת ישראל מתעתדת לשנות את סדרי הגיור הנהוגים בארץ ישראל ברפורמה חדשה, ‏ובדעתם להתיר לרבנים רבים, להתעסק בענייני גיור החמורים. ‏והנה עד כה סדרי הגיור בארץ ישראל התנהלו ע"י הרבנות הראשית מתוך כללים ברורים, ובכך ניתנה ‏האפשרות לבתי דין בגולה לאשר את רוב הגרויות שהתקיימו בארץ ישראל".

"‏ואם יעשו כמזימתם לגייר גרים בבתי דין ברחבי הארץ, גם אצל אלה שאינם נאמנים לכללים הברורים ‏שנקבעים בהלכה, ייגרם צער רב לגרים רבים שיתגיירו בארץ ישראל, אשר מעמדם לא יוכר על ידי בתי דין ‏ורבנים ברחבי העולם. ‏ונוסף על הרעת מצב הגרות בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ צפוי היזק אשר סופו מי ישורנו. כאשר היום, מתוקף ‏סמכותה של הרה"ר לישראל לאשר גרים המתגיירים בחו"ל, בזאת משמשת הרה"ר כגורם מרתיע וחוסם ‏בפני רבנים המתפתים לקיים גרות פיקטיבי. ובאם ישללו מהרה"ר לישראל סמכויות אלו, גם בחו"ל צפויים ‏כמויות רבים של גרים שחלילה יחללו את בית ישראל".

"‏ומשום שאנו ממונים לעמוד על המשמר במדינתינו, ולבחון מקרוב כל מקרה ומקרה של נישואין כדת משה ‏וישראל עלינו לדאוג למצב הכללי של גרות בכלל ישראל. ‏ולכן הנני להודיע כי שינוי זה הוא אסון נורא אשר יגרום בכיה לדורות - וחייבים כולם למחות נגד זה", לשון המכתב.