הרב אהרונוב
הרב אהרונוב ללא

מוסדות החינוך של חב"ד, בהם מתחנכים רבבות תלמידים, מיהרו להבהיר כי הם לוקחים אחריות ולא ישתפו פעולה עם השביתה עליה הכריזה יו"ר הסתדרות המורים יפה בן דוד.

"מובן וגם פשוט שבמוסדות הרשת - גני ילדים, בתי ספר ותלמודי תורה, אין מקום בשום מקרה להשבתה של ימי ושעות לימודים חלילה, בהתאם להוראתו הברורה של הרבי זי"ע", נכתב במכתב מיוחד של הנהלת הרשת, בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב, לכלל המנהלים והמנהלות, "בכל מצב המוסדות יפעלו כרגיל וחשוב לעדכן על כך את הורי התלמידים".

בהנהלת רשת חב"ד, צירפו למנהלים ולמנהלות ציטוט ממכתבו האדמו"ר מליובאוויטש זבנוגע לנזק החינוכי מהשביתות: "ממיעוט שעות הוראה סובלים התלמידים-ות בני ובנות ישראל כשרים, ואם אפילו עשתה הנהלת... איזה אי צדק בזה, אין כל הצדקה לענוש את התלמידים/ות, ובפרט עונש כזה, שלא תמיד אפשר לתקנו, כי הזמן הוא אבדה שאינה חוזרת בכלל, ובפרט שעות החינוך של ילדים וילדות שכל שעה במשך זמן החינוך שקולה היא כנגד משך זמן כמה פעמים ככה בזמן בגרות האדם".