שייקה גביש
שייקה גבישPhoto by Moshe Shai/FLASH90

מנהל ארגון תורת לחימה, סרן במילואים הרב אביעד גדות, התיישב לשיחת עומק עם האלוף במילואים ישעיהו (שייקה) גביש, שהיה מפקד פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים.

במסגרת הראיון, הקריא הרב גדות את דף הקרב ההיסטורי של האלוף גביש, אותו חתם המפקד הבכיר במילים "ויהי ה' עמכם!" כקריאת קרב לעשרות אלפי פקודיו שהסתערו על הצבא המצרי בחצי האי סיני.

גדות שאל: "אתה מרגיש שבאמת הייתה סייעתא דשמייא ועזרה משמיים למלחמה ההיא?".

גביש השיב: "כן, גם הרגשה וגם הערכה שני הדברים ביחד, עם ישראל, זה אנשים שונים, מחשבות שונות, גישות שונות. כן דתיים ,לא דתיים, אחרים, כל המגוון. כולם הולכים למלחמה. כולם הולכים באש ובמים אני לא הייתי אומר שהם הולכים להקריב את עצמם, אבל הם הולכים לעשות הכל כדי שמדינת ישראל תתקיים בכבוד, ובמחיר הכי זול שאפשר במלחמה.

"אני חש וחשתי גם אז שבמשפט הזה אני מבטא את מה שחושבים אנשים רבים, וחלקם אומרים וחלקם לא אומרים, אבל זה מה שמוביל אותנו, האמונה והרגשה שאתה לא לבד, וזה מה שהוביל אותי לכתוב "ויהי אלוקים עמכם", בהחלט."

הראיון, שנערך בביתו של גביש, נסוב סביב ההיסטוריה הצבאית החל מתקופת שירותו בפלמ"ח, דרך מלחמת העצמאות, מבצע קדש ומלחמת ששת הימים, ונוגע בסוגיות ערכיות צבאיות, בדגש על פיקוד הדרום, ההתמודדות מול עזה וערביי ישראל, ובשאלת רוח הלחימה שמעסיקה רבות את הציבור בישראל בימים אלו.

הרב אביעד גדות ושייקה גביש
הרב אביעד גדות ושייקה גבישצילום: תורת לחימה

לצפיה בראיון המלא באתר תורת לחימה