חנן מלצר
חנן מלצרPhoto by Noam Revkin Fenton/Flash90

יו"ר ארגון העיתונאים נורית קנטי שלחה הבוקר (א') מכתב חריף לנשיא מועצת העיתונות השופט בדימוס חנן מלצר.

בארגון העיתונאים הביעו התנגדות להמשך כהונתו של מלצר בתפקיד נשיא מועצת עיתונות, אחרי שנבחר לכהן כיושב-ראש דירקטוריון חברת מגדל.

קנטי כתבה למלצר: "הופתענו לראות את סדר היום של הישיבה הקרובה. בשבועיים האחרונים מסעירה את המועצה ואת ציבור העיתונאים סוגיית כפל התפקידים של נשיא המועצה והחשש שהוא מייצר ניגודי עניינים קשים. בהתכתבות המייל של המועצה הייתה הסכמה גורפת על כך שיתקיים במועצה דיון בנושא, לרבות הצבעה.

"למרות חשיבות הדיון המבוקש, בסדר היום הוא מוזכר רק בעקיפין כשלישי מבין נושאים ב"דיווח הנשיא", כאשר לכל שלושת הנושאים יחד יוקצו 30 דקות בלבד. אנו מצפים כי הסוגיה תוזכר בצורה מפורשת, תתנהל כדיון ולא דיווח חד צדדי, ויוקדש לה זמן מספק ובסופה תיערך הצבעה בנושא.

"להלן הסעיף כפי שאנו מציעים אותו: דיון בסוגיית כפל התפקידים של נשיא המועצה חנן מלצר ובשאלה האם מדובר בפגיעה בתדמית המועצה ובניגוד עניינים. כחלק מהדיון תתקיים הצבעה בנוגע להמשך כהונתו של מר מלצר כנשיא מועצת העיתונות. מדובר בנושא עקרוני מהמעלה הראשונה, ולדיון שכזה ראוי להקדיש 40 דקות לפחות.

"להפתעתנו, החומרים שנשלחו לקראת הדיון כוללים תמצית החלטות מתוך דיון שהתקיים בוועדת הכספים שכוללת שורה של החלטות דרמטיות בנוגע להתנהלות עתידית של המועצה (שלחלקן אין כל קשר לנושא הכספי). באופן תמוה ביותר, הרכב ועדת הכספים שכונס איננו תואם את הרכב ועדת הכספים כפי שאושר במוסדות המועצה, ולדיון לא זומן נציג ארגון העיתונאים. במקביל דווקא זומנו לדיון גורמים אחרים שעד כה כלל לא היו חברים בוועדה.

"אנו רואים בכך ניסיון מכוון, ומנוגד לתקנון, להדיר את ארגון העיתונאים מהליכי קבלת ההחלטות, וזאת על רקע הביקורת החריפה של הארגון על התנהלות המועצה והעובדה שהארגון הביע באופן מפורש עמדה המתנגדת להמשך כהונתך המקבילה בתפקיד נשיא מועצת עיתונות ויו"ר מגדל. נראה כי מדובר בניסיון להתנקם בארגון ולהדיר אותו באופן לא חוקי מהליכי קבלת ההחלטות במועצה. עוד בטרם ניכנס לגופן של ההחלטות הבעייתיות של אותה ועדה, אנו דורשים כי היא תכונס מחדש, כדין, ותוך עמידה בכללים.

"המועד שקבעת לאסיפה הכללית נוגד את תקנון העמותה שקובע מפורשות שאסיפה כללית תכונס בהתראה של עשרה ימים מראש. נוכח הטענות הקשות שהעלינו בפנייה זו, והעובדה שכינוס האסיפה התבצע בניגוד לתקנון, אנו מבקשים שהאסיפה תידחה ותכונס כדין", כתבה קנטי.