תלמידה בכיתה
תלמידה בכיתהצילום: ISTOCK

משרד החינוך והסתדרות המורים סיכמו הערב (ראשון) על מתווה הבידודים החדש במערכת החינוך.

על פי המתווה, לא רק התלמידים אלא גם עובדי ההוראה יזכו לבדיקות אנטיגן. בנוסף, בדיקה שתבוצע על ידי נאמן קורונה בבית הספר או נאמן קורונה יישובי תוכר כבדיקה מוסדית.

בחינוך המיוחד יתקיימו בדיקות לכל התלמידים, למעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הפרעות נפשיות, מוגבלות פיזית קשה ותלמידים על הרצף האוטיסטי. גם לתלמידים אלו יחולקו בדיקות לביצוע על-פי החלטת הורים.

בנוסף, תתקיים בקרה על דיווחי הורים באמצעות בדיקות מדגמיות של דיווחי הפורטל ומשרד החינוך יעדכן את הסתדרות המורים במספר הדיווחים בפורטל הורים.

שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, אמרה: "אני מברכת על ההבנות שהושגו המכירות בחשיבות החזרת הילדים לשגרת בית הספר תוך הבטחת תחושת המוגנות של הצוותים החינוכיים".

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, הוסיפה: "עמדנו על העקרון שהמדינה חייבת להכניס למערך השיקולים גם את בריאותם של עובדי ההוראה ואני שמחה שנציגי משרד החינוך תמכו בהכנסת השינויים למתווה".