אביגדור ליברמן
אביגדור ליברמן צילום: שלו שלום/TPS

נציבות תלונות הציבור על שופטים בראשות השופט בדימוס אורי שוהם דחתה את התלונה שהגיש שר האוצר ליברמן נגד הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו.

כזכור לפני שבועות אחדים פנה ליברמן לנציב וטען בפניו כי הרב לאו "סוחט באיומים" את מערך הגיור בישראל, ומחה על כוונת הרב הראשי לא לאשר אוטומטית גיורים שיבוצעו על ידי רבני ערים לאחר אישור רפורמת הגיור.

כאמור, הנציבות דחתה את תלונה ליברמן. ''מצטער על החלטת נציבות התלונות לדחות את תלונתי נגד הרב הראשי דוד לאו", הגיב שר האוצר. ''גם היום אני שומע מתקפה של הרבנים הראשיים נגד השר הממונה עליהם, שר הדתות. זה לא משתלב עם ממשל תקין ולכן אני חושב שהם טעו''.

ח”כ אורי מקלב הגיב ואמר כי "הניסיון של ליברמן להלך אימים, לנגח, להסיט ולקטב את העם זו תרבות, ודרך חיים. טוב ונכון היה שנציב קבילות הדיינים דחה את דרישתו המשקפת את דרכיו של ליברמן. נמשיך לחזק את הרבנים הראשיים באחריותם במילוי תפקידם”.

ח”כ יעקב אשר אמר כי “זו החלטה מתבקשת מאליה, כל בר דעת מבין שהרב הראשי יכול וחייב לומר את דעתו ללא מורא וללא משוא פנים בכל עניין הנתון לסמכותו ההלכתית. התלונה החצופה של ליברמן נגד הגר”ד לאו, מעידה על יהירות וגסות רוח, וטוב שנדחתה על הסף”.

כזכור, ליברמן כתב לנציב תלונות הציבור על השופטים כי "הרב הראשי לאו, המכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול, שלח ביום 28.12.21 מכתב לראש הממשלה בו הוא מודיע כי אם יקודם מתווה הגיור ואם תופסק או שלא תחודש כהונתו של ראש מערך הגיור, יאלץ הרב הראשי להסיר אחריותו מכל הנעשה במערך הגיור ויפסיק מידית לאשר את תעודות הגיור הניתנות על ידו במסגרת תפקידו".

ליברמן הדגיש כי "התניית המשך חתימה על תעודות הגיור בהמשך כהונתו של ראש מערך הגיור, מהווה איום מרומז שלא לומר סחיטה באיומים. כהונתו של הרב הראשי ותפקידיו באו בשירות הציבור על פי הקבוע בחוק, ועליו מוטלת החובה למלא את תפקידיו כל עוד הוא מכהן בכהונתו".

בדבריו הבהיר כי "אם אכן יממש הרב את האיום המתואר ויימנע מלחתום על תעודות, יעכב בכך את השלמת הליכי הגיור והדבר יהווה פגיעה של ממש בציבור הישראלי ובמיוחד בחיילי צה"ל, בני העדה האתיופית ומבקשים להתגייר".

"פגיעה בציבור האמור, בשל אי הארכה או הפסקת כהונה של פקיד בכיר, איננה מוצדקת והיא מהווה התנהגות שאיננה הולמת דיין, לא כל שכן- נשיא בית הדיין הרבני הגדול", הוסיף ליברמן. כאמור, הנציבות דחתה את תלונתו.