האזנה
האזנה צילום: ISTOCK

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מינה צוות לבדיקת האזנות סתר שביצעה המשטרה בעזרת תוכנות ריגול.

בראש הצוות תעמוד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד עמית מררי, וחבריו יהיו צפריר כץ, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשב"כ; ואיל דגן, לשעבר ראש אגף החקירות בשב"כ.

הצוות מונה נוכח טענות שעלו אודות שימוש לא חוקי לכאורה, באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים, ומכוח הסמכות הנתונה ליועץ המשפטי לממשלה לפיקוח על האזנות סתר שמבצעת משטרת ישראל.

הצוות יחל בעבודתו באופן מיידי ומתבקש להגיש את ממצאיו עד ה-1 ביולי 2022.

מאז הבדיקה הראשונית שעל בסיסה נשלח מכתבו של היועמ"ש אל מפכ"ל המשטרה בעניין זה, ביצעה משטרת ישראל בדיקה נוספת שבה לפי המשטרה ''התגלו ממצאים נוספים המשנים בהיבטים מסוימים את מצב הדברים''.

בעקבות זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משטרת ישראל לנקוט במהלכים מיידיים, על מנת למנוע חריגה מסמכות.

הצוות יבחן את הכלים המצויים בידי משטרת ישראל לביצוע האזנות סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים, אופן הפעלתם ומידת התאמתם לסמכויות הנתונות למשטרה וכן את הצורך בנקיטת צעדים שימנעו חריגה מסמכויות המשטרה על פי דין.

ככל שבדיקת הצוות תעלה בממצאיה התנהלות פסולה שיש בה משום חשד לעבירה פלילית, יועבר הטיפול בממצאים הקונקרטיים לרשויות המוסמכות לכך.