לכתחילה
לכתחילהצילום: עצמי

בית בקרני שומרון ניזוק מהרוחות החזקות ובעל הבית הזמין איש מקצוע להחליף ארבעה תריסים. המחיר שנקבע על ידיו היה 1820 ₪ לא כולל מע"מ.

לאחר ההתקנה הוא חזר וביקש עוד 5460 ₪ בטענה שהוא טעה בהצעה והמחיר שהוא נתן היה רק עבור יחידה אחת ועל כן עליה להוסיף תשלום על שלוש יחידות נוספות, לטענתו היה על המזמין לשים לב ולהבין שוודאי מדובר על מחיר לחלון אחד.

הנתבע, בעל הבית, מתנגד להוסיף כסף אלא מציע לפרק את התריסים או לחלופין להשאיר אותם ולשלם 1000 ₪ לפנים משורת הדין.

הצדדים פנו לבית הדין 'לכתחילה' בקרני שומרון בראשות הרב יצחק הלוי. בית הדין הגיע למסקנה כי על אף שברור שישנה טעות בהצעת המחיר מכל מקום, אין זו אחריות המזמין ובעל המקצוע יישא במשמעות הכספית של טעותו.

הדיינים העלו אפשרות לחייב את בל הבית מכיוון שבפועל הנכס שלו הושבח, והדין הוא כי יש לשלם על כך אף שלא נחתם חוזה וכפי שמובא בשולחן ערוך (חו"מ סי' שעה,ד) "היורד לשדה חבירו ברשות... שמין לו וידו על העליונה".

אולם, במקרה הזה בעל הבית אינו מעוניין בשבח וביקש לפרק את התריסים ועל כן אי אפשר לחייב אותו לשלם על דבר אשר אינו חפץ בו, כפי שנפסק בשו"ע (שם סעיף ב) "אמר ליה בעל השדה: עקור אילנך ולך, שומעין לו".

מסקנת בית הדין כי תביעת בעל המקצוע לתשלום נוסף - נדחית. ביכולתו לפרק את התריסים ולהחזיר את הכסף שקיבל, או להיענות להצעת התובע אשר מוכן לשלם אלף שקלים נוספים, לפנים משורת הדין.

תקציר פסק הדין נכתב על ידי הרב אריאל בראלי.

לדיון באחד מבתי דין "לכתחילה" הקרובים אליכם וכן לפסק הדין המלא - לחץ כאן.