מוסי רז
מוסי רזצילום: חיים טוויטו

חה"כ שלמה קרעי (הליכוד) וחה"כ מוסי רז (מרצ) הגישו יחד הצעת חוק אשר תאפשר מינוי תובע מיוחד על ידי הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת לבקשת הממשלה או ביוזמת הוועדה עצמה.

לתובע המיוחד יהיו סמכויות חקירה בדומה לועדת חקירה ממלכתית ויתווספו לו גם סמכויות חקירה והעמדה לדין, כל זאת במנותק ממערכות אכיפת החוק.

ההצעה באה בעקבות הדיווחים האחרונים לגבי שימוש באמצעי ריגול ומעקב ללא צו ובניגוד לחוק, לצורך מעקב אחרי אזרחי ישראל.

חה"כ מוסי רז: "טלטלת NSO מבהירה לנו: המשטרה לא יכולה לחקור את עצמה. האפשרות למנות תובע מיוחד היא הדרך לייצר גוף שיחקור באופן המקיף, השקוף והאובייקטיבי ביותר שאפשר את הפרשה. האחראים - ברמה המקצועית והפוליטית חייבים לתת את הדין על המחדל הזה"

חה"כ שלמה קרעי: "פרשת הריגול החמורה שהתפרסמה לאחרונה, מחייבת אותנו בבדיקה בלתי תלויה, מעמיקה ורחבת היקף, הן לגופו של עניין והן להשבת אמון הציבור - "והייתם נקיים מה' ומישראל". בפרשיות מעין אלו, לא ניתן לסמוך על החוקרים שיחקרו את עצמם או את חבריהם. בודק חיצוני שיהיו לו כל סמכויות החקירה וההעמדה לדין, יוכל לרדת לשורש העניין ללא מורא וללא משוא פנים ולדאוג שהדין ימוצה עם העבריינים. בנוסף, שוט כזה ירתיע בעתיד גורמים כאלו מלפרוץ את גבולות הכח שלהם ולפגוע באזרחי ישראל.