מאה שערים
מאה שעריםפלאש 90

סערה במאה שערים הירושלמית: תלמוד תורה המזוהה עם אנשי סאטמר התגלה בשבוע שעבר כמי שנוטל תקציבים ממשרד החינוך, וזאת, למרות שהוא מוגדר בעיני הציבור המקומי כמי שאינו נוטל תקציבים מהמדינה.

על פי עסקני 'העדה החרדית', מדובר בתלמוד תורה שנהג לקבל הקצבות מסאטמר בשל היותו שומר על צביון רדיקלי בכל הנוגע למעורבות המדינה אולם התברר כי תקציבים מועברים אליו תחת רישום שאינו מזוהה ישירות עם המוסד.

בעקבות הגילוי זומנה הנהלת המוסד לבית הדין של 'העדה החרדית' ובהמשך אף התקיימו הפגנות סדרתיות מול המוסד החינוכי כשההורים נקראו שלא לשלוח ילדיהם למוסד.

כעבור ימים אחדים הושב הסדר על כנו כשהנהלת המוסד הודיעה כי אינה נוטלת תקציבים ממשרד החינוך.

בהודעות שפורסמו על לוחות המודעות בשכונה ביום שישי האחרון על ידי 'העדה החרדית' נאמר כי המוסד לא לוקח תקציבים מהמדינה.

"הננו שמחים להודיע כי מהיום יום השישי ערב שבת קודש פרשת תצווה לסדר 'ואתה הקרב אליך' כי אין להודעה הנזכרת תוקף, כי הם אינם מקבלים תקציבים ממשרד החינוך ועל כן אפשר להמשיך לשלוח ללמוד בתלמוד התורה, בישיבה קטנה ובגן הילדים", הובהר מטעם 'ועד החינוך' של 'העדה החרדית'.

"והננו לברך את ההורים שירוו הרבה נחת דקדושה מצאצאיהם ולגדלם לתורה ולחופה ולמעש שים טובים. ולמנהלים שיחיו אנו מברכים לאמר חזקו ואמצו לגדל ולחנך את התלמידים לתורה וליראת שמים ולמידות טובות על דרך המסורה המורשה לנו מדור דור".